06:38 | GMT: 04:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
8FO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
AFH 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
APE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
BTC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
BDL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN oraz scalenia akcji w kapitale zakładowym spółki.
CTS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
EPI 
NC 
 
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmiany siedziby spółki oraz zmiany statutu.
HMP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
IFC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.341.576 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ITM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
ZAP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,50 zł na akcję.
RSE 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon Spółkę Akcyjną.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
WOD 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.