17:55 | GMT: 15:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 228.470 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz połączenia ze spółką Software Mind Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2015.
ARH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,92 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ATD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BSC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
BDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz NWZA ws. powołania nowego składu RN.
CZK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
EBX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2015.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
HRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
IDG 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
wykres KME
KME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KOP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz pokrycia straty za 2015 r.
LYD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2015.
MMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia poniesionej straty za rok 2015.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w spółce.
MDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok obrotowy 2015.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2015r.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wykorzystania zysku netto za rok 2015.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
NVT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 53,51 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tebesa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
ONC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
PLA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 roku.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
RNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
TOR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 zł na akcję.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
ECA 
NC 
 
Początek notowań spółki ECA (ECA) pod nazwą UHYECA (ECA), w związku ze zmianą firmy.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu ich umorzenia.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.