04:13 | GMT: 02:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
BPH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
BSC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ESC 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
KRC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 333.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MOB 
NC 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej od spółki.
PTH 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
IPF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,046 GBP na akcję.
PYL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
ECA 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.