13:20 | GMT: 11:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BWO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,69 euro na akcję.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysokości 0,29 zł na akcję.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 109.625 akcji serii B oraz 112.000 akcji serii F.
MCL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
EMF 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
OIL 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PPC 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PYL 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
RBC 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
SUL 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na zawaracie umów pożyczki z członkami RN i zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisje akcji z wyłączeniem prawa poboru, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki oraz zmiany statutu.
YOL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez P.R.E.S.C.O. Group S.A.
YHOO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PM.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.