20:10 | GMT: 18:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ECR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2016 roku.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EKP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
FFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GOB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
JHM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PCG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, połączenia dotychczasowych serii A, B, C, D, E i F akcji na okaziciela w jedną serię G oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem do pozbawienia, za zgodą RN, prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PHI 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A i 250.000 akcji serii B.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PMT 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
RBW 
GPW 
 
NWZA ws. określenia liczby członków zarządu spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji, powołania nowego członka zarządu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
SNX 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TIG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
YOL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Europejski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. oraz połączenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. i Debet Partner Sp. z o.o.
ZWC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 11 zł na akcję.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IMT.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.