05:16 | GMT: 03:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
5AH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AZC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
CDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
GRC 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
HMI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 625 HUF na akcję.
MSP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
NEU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,75 zł na akcję.
OEG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 euro na akcję.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PHI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PXM 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, wyrażenia zgody na obciążenie przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części zastawami rejestrowymi.
PWX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SLZ 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
WAX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
YOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w roku obrotowym 2016.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
NVDA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.