02:59 | GMT: 00:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ACG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
EAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
1AT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,68 zł na akcję.
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2016 r. i wypłaty dywidendy.
BBA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
BOW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,99 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ENT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PLT 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ULM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,40 zł na akcję.
UNT 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrybcyjnych E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrybcyjnych serii E oraz akcji serii K, zmiany statutu oraz rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
UNW 
GPW 
 
Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Superior Industries International Germany AG do 247,87 zł za akcję.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.
WTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BABA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
AMAT.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2016/2017.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.