01:32 | GMT: 23:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AGM 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
AML 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,92 zł na akcję.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
FTE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IRL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,51 euro na akcję.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
OPG 
GPW 
 
ZWZA
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PHI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 i wypłaty dywidendy.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
WTN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,83 zł na akcję.
LOW.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.