07:10 | GMT: 05:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
SPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,40 zł na akcję.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ARH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
APR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
AUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BTX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BIM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CLN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
CLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
D24 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ECO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EFE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EMM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ERN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EAH 
GPW 
 
NWZA ws. podziału spółki.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
FAV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
FER 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii "F" z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
FTN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GTS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HTN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HLD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ITL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IVE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KIN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
LUK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MRG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MNX 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MOB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MOE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
CNG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
P2B 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
PIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PIS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
PTW 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SEN 
GPW 
 
ZWZA i NWZA
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TXF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2016 rok.
TIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UFC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
VRB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
VGO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8,24 zł na akcję.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.223 akcji serii D oraz 10.905 akcji serii F.
WTN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.