09:44 | GMT: 07:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PGN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na dochodzenie odszkodowania przeciwko członkom zarządu, którzy swym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem wyrządzili spółce szkodę, wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego w budowie w postaci prac geologicznych 3D oraz wyrażenia zgody na zakup środka trwałego w postaci kompletnego urządzenia wiertniczego klasy 2000KM wraz z osprzętem.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
DEK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
EFK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną.
HDR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
IFR 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 2:1.
IMC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.878.000 akcji zwykłych na okaziciela.
LKS 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MGT 
GPW 
 
NWZA ws. użycia części kapitału własnego stanowiącego zyski zatrzymane z lat ubiegłych i przeznaczenia go na wypłatę na rzecz akcjonariuszy.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.