01:01 | GMT: 23:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
ZWZA
MCP 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii D, wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru oraz zmiany statutu.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.