20:40 | GMT: 18:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
APT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru.
UFC 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 522.631 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
WTF 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji imiennych serii D w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.