07:51 | GMT: 05:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PLY 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład WIG30.
ALL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład sWIG80.
ALI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
BRG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w w składzie RN oraz zmiany treści uchwał nr 16 i nr 18 podjętych przez NWZ w dniu 7.03.2017 r.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany siedziby oraz zmiany statutu.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
ENP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.030 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
HLD 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 12.700.000 akcji serii C, 800.000 akcji serii D, 2.414.295 akcji serii E 1.700.000 akcji serii F, 395.000 akcji serii G, 3.485.705 akcji serii H, 1.164.241 akcji serii I, 10.000.000 akcji serii J. Wykluczenie z obrotu na NC.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2017 w wysokości 0,02 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład mWIG40.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 5.500.000 akcji serii B, 180.000 akcji serii C, 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SNS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG30 i mWIG40.
VDS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017.
WOD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 24 ZWZ z 21 czerwca 2017 r. oraz zmian w składzie RN.