08:04 | GMT: 06:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BTK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
CPD 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu oraz zmiany uchwały nr 18 ZWZ z 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji spółki celem umorzenia.
K2I 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian statutu.
SFK 
NC 
 
NWZA ws. zwykłego widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F z całkowitym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
UCG 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
RIO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TSLA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.