20:14 | GMT: 18:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CAM 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
DDI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DKR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DKR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2017.
DYW 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez J. Jakubiak Spółka z o.o. po cenie 3,93 zł za akcję.
ECH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
EMP 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EXM 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
FKD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GRV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IIA 
GPW 
 
ZWZA
IDT 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
IST 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 euro na akcję.
IRL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JHM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LKD 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,84 zł na akcję.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MGM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2017 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PRO 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TLX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TEN 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 7.275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.