07:32 | GMT: 05:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
4FM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ATC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto za rok 2017.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EDI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IFI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
IPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.
ODL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
PMP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
ZAP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,46 zł na akcję.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku oraz przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale zakładowym na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.