12:56 | GMT: 10:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
AHL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
AQA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2017 roku.
ATD 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
COL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
DTR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
DRP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
FTE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
HMI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2017.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IIA 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.327.324 akcji zwykłych na okaziciela.
IIA 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym połączeniem akcji.
CAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
KLN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.
KGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
KST 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017.
ORN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
OTM 
GPW 
 
Zakończenie notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 oraz przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.
POM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
QRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
WAX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
WXF 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.
WIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej przez spółkę za rok obrotowy 2017.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.