02:46 | GMT: 00:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017, pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz pokrycia straty Eileme 1 AB _publ_ za rok obrotowy 2017.
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
01C 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ABC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku za 2017 rok.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
AQT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
TYP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2017.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2017 roku.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2017.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
BTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 33 CZK na akcję.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
CTS 
GPW 
 
ZWZA
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
DOK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2017r. oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
EDI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
EMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach spółki.
FAV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
FTI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GPR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
IDE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IIA 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
KPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
KZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
KVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in.pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MLS 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.000 akcji serii B, 135.600 akcji serii B1, 17.532 akcji serii B2, 1.281.868 akcji serii C.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podziału akcji i odpowiedniej zmiany statutu.
NST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NXB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
ONC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PCI 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji).
PEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
PMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
P2B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PTH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PLE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2017.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 r.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SFG 
GPW 
 
ZWZA
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
SLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
SMS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 BGN na akcję.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SUL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
T2P 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
UFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VAB 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.410.000 akcji serii B, 120.000 akcji serii C, 120.000 akcji serii D, 1.250.000 akcji serii E, 150.000 akcji serii F, 250.000 akcji serii G.
VAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.