06:58 | GMT: 04:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BTM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.910.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
DIN 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DEK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,18 zł na akcję.
GPR 
GPW 
 
Publikacja wstępnych wyników za I półrocze 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
HUB 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
HYP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IZS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MAK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
MCP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PJP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
ZAP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.