07:25 | GMT: 05:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. powołania rewidenta do spraw szczególnych.
BTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CPL 
GPW 
 
Ostatni dzień notowania na GPW 2.157.891 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
IZB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KTY 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17,24 zł na akcję.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PHR 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej z zachowaniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad MSR/MSSF, zmiany statutu, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z przewodniczącym RN Jerzym Gębickim oraz z prezesem zarządu Konradem Palką.
POM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Polmed, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, Bemaro Limited oraz MAJP Investing Limited po cenie 2,92 zł za akcję.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
PTH 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PRT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.
SWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r., przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WAS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażania zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.