00:58 | GMT: 22:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CDR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
2CP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
4MS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ALC 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
AOL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ARX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ABS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
APR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BCI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BBA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BHX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BMX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BIP 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BLO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EPR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EMM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
FAV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
FTN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GRC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GWR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
HBG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
IGN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ITL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IVE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ISG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JHM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
JJB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LET 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LUK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MRA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
MOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MCE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NGG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PFM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PTW 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
QON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RES 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN, wyboru nowych członków RN, zmiany w statucie oraz zwiększenia kapitału akcyjnego spółki.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SME 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SLK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SUL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TIG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
T2P 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.