18:05 | GMT: 16:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 60 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
01C 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
4MS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,94 zł na akcję.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
AER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
AML 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
BAL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.
BML 
GPW 
 
ZWZA
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. min. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
CAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
CZK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu spółki oraz zmian w RN. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
CTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DOK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DRP 
GPW 
 
ZWZA
EDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
EBX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GTP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
GOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2018.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HMI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
IBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
IDM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 r.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
LAB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy oraz dalszego istnienia spółki.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/ straty za rok 2018.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MCP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
MLG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
MLS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 142,44 HUF na akcję.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2018.
NNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2018.
NXB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
NGG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ODL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,3 zł na akcję.
ONC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
OUT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
QON 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
SLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
T2P 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ straty netto za rok obrotowy 2018.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WLT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.