02:50 | GMT: 00:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CPS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.
ALG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ARH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TYP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia straty z lat ubiegłych.
BTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
CIG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
CPG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.765.240 akcji serii B oraz 838.855 akcji serii D.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
DDI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
DCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EBX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EPR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
FOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
FTI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2018.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
HMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
HBG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IPX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IGN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
JJB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
KPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2018.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MCE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
MOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ODL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,3 zł na akcję.
OUT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
PBX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
PEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
PFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.
P24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2018.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
RPC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 r.
SCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2018.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/06/2018 z 25 czerwca 2018, decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na NC, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członka zarządu ds. technicznych, decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu na NC, zmiany statutu.
SFN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
STP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SUL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
THD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
TRK 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ULG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
VTI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
WIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018.
XTP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.