04:44 | GMT: 02:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
11B 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AGP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AML 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AOL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APE 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TYP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AZC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BTK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CSR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CTF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CHP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRJ 
NC 
 
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW wszystkich akcji spółki, zmiany statutu, powołania do RN nowego członka i ustalenia liczebności RN.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
DVL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DOK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres GPW
GPW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GME 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IVE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KPI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KVT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LKS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MLB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NWA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
OTM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PNT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RON 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ROV 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SCP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SEV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WRE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AMAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
CSCO.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
DTEL.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.