22:13 | GMT: 20:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki za rok 2019.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
ACK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ADV 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019.
ALU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,73 zł na akcję.
ARR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
AZC 
NC 
 
NWZA ws. wyboru nowego członka RN.
BAH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BAL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BRA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,56 zł na akcję.
CRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CTS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,094 euro na akcję.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2019.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
DOK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
EFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
EMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
EAH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
FEE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
GOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
HUB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz rozliczenia straty z lat ubiegłych.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
IMC 
GPW 
 
ZWZA
INS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
INL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
JHM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
LBT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MMA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MCR 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
 
NC 
 
Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019.
MLS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
MLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
NNG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019 oraz pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o.
NTU 
GPW 
 
ZWZA
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
NVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2019 r.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
OTS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz powołania likwidatora.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PPS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
P2B 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PLW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 9,46 zł na akcję.
PWX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PBB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
RDN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SFS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
SKA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
VVD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WAS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2019.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
XTP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.