21:57 | GMT: 19:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
MIL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 27 sierpnia 2019 r. oraz zmian w statucie.
11B 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
wykres APS
APS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NZW z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, powołania członka RN, zmiany statutu.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 34 CZK na akcję.
CHP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CMR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
GME 
NC 
 
Wypłata dywidendy 2,16 zł na akcję.
HEL 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zmiany uchwały nr 4/08/2019 NWZA z 1 sierpnia 2019 roku.
MXC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2019 rok.
ULG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.