02:20 | GMT: 00:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ING 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
APN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
BTX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CHP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KTY 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
KPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.
LVC 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.
MOV 
NC 
 
Publikacja szacunkowych wyników za II kwartał 2020 roku.
PMF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
TMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
UCG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
VAB 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
AV.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.