15:18 | GMT: 13:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ADM 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EKP 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MIL 
GPW 
 
Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AER 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
GPR 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium Małgorzacie Turek jako ustępującemu członkowi Rady oraz powołania Dimitrisa Raptisa na stanowisko dyrektora wykonawczego i prezesa spółki.
SYM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
wykres BP
BP.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
DIS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
ALC 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Alchemia S.A. ze spółkami: Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu.
ATP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlanta Poland, Rockfield Holding AG oraz Rockfield Jurata Sp. z o.o.
BTK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BKM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 918.728 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
BNP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GPRO.US 
NASDAQ 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INGA.NL 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MET.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2018 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EKP 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EXA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
OPF 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska z 12,09 zł na 18,05 zł.
PFL 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, wyrażania zgody na zawarcie przez spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym RN.
UCG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MT.LU 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
OR.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
NWSA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GLE.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
UCG.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
7LV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CFS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
IF4 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LUK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WLT 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego, ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członka RN delegowanego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad działaniami inwestycyjnymi spółki na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów