10:38 | GMT: 09:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką Żegluga Bydgoska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy oraz OT Port Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zmiany statutu, uchylenia uchwały nr 3 NWZ 28 sierpnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru.
PBT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji prywatnej akcji serii D wraz z pozbawieniem w całości prawa poboru, zatwierdzenia wyboru na członka RN Mateusza Kozłowskiego, wybranego w drodze kooptacji oraz powołania nowych osób do składu RN.
STE 
NC 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zmiany firmy oraz zmiany statutu.
VRB 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panią Renatą Karpiak oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panem Robertem Primke i wyznaczenia pełnomocnika do zawarcia tej umowy.
NTU 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
WMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
OPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
ASE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AWB 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Abadon Real Estate Spółka Akcyjna oraz Petrofox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
XTP 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H, 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K, 155.000 akcji serii M. Wykluczenie z obrotu na NC.
ORB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APA 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w RN, ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia RN nowej kadencji, zmiany statutu, dochodzenia przez spółkę roszczeń wobec Andrzeja Lisa i Anny Gardiasz o naprawienie szkody wyrządzonej spółce i in.
EPR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 18,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów