13:57 | GMT: 11:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  

 

Zawartość serwisu finansowego macroNEXT dostępnego pod domenami www.macroNEXT.pl i www.macroNEXT.com jest chroniona prawami autorskimi przysługującymi MACRONEXT SP. Z O.O. Niektóre elementy znajdujące się w serwisie są chronione prawami autorskimi przysługującymi innym uprawnionym podmiotom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadne elementy zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane, powielane i reprodukowane w całości, ani też w części dla żadnych celów za wyjątkiem dozwolonego przez prawo użytku osobistego.

Teksty, komentarze, zdjęcia i grafiki mają uregulowaną kwestię praw autorskich. Wszystkie materiały zamieszone w serwisie macroNEXT stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących MACRONEXT SP. Z O.O. lub nabytych przez MACRONEXT SP. Z O.O. uprawnień licencyjnych w zakresie rozpowszechniania. Dlatego podlegają one ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zamieszczone w serwisie macroNEXT materiały, w szczególności opracowania analityczne, zostały sporządzone z najwyższą starannością i według najlepszej wiedzy autora, jednak mają one wyłącznie charakter informacyjny. Dlatego nie stanowią one rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Serwis macroNEXT nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych analiz, komentarzy i danych, ani za szkody inwestora poniesione w ich wyniku. Każdy inwestor powinien mieć na uwadze, że transakcje na instrumentach inwestycyjnych, w szczególności te na instrumentach wykorzystujących dźwignię finansową, nierozłącznie związane są z ryzykiem i mogą przynieść zarówno zyski, jak i straty.