16:07 | GMT: 14:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
D24 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EFX 
NC 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EGH 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
EMA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
EON 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
IPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
LTX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
MSZ 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW Investment.
PNW 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 80.000 akcji serii A1 oraz 70.000 akcji serii B.
RDS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SNX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VAB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
VIN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PKN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
wykres APS
APS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,73 zł na akcję.
BDX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,56 zł na akcję.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EGH 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
LTX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
MBF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
OPN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
PBT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku 2019.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
WPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
WFC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
ACA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BAL 
GPW 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 roku.
DNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
DEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ENT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HRT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KMP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.
OPN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SKA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
SBE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
TLV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2019r.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
ACA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
CMR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DEL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
EFX 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Eques Investment po cenie 3,89 zł za akcję.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,34 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,39 zł na akcję.
 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZAP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,45 zł na akcję.
SME 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PGN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
CZT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INT 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
LAB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PME 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SME 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
ULG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów