18:31 | GMT: 16:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
CHS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLD 
NC 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F.
DNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
F51 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii I, wyłączenia prawa poboru oraz zmian statutu.
GLC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GWR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
IGT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowania na NC 3.000.000 akcji serii E oraz 3.000.000 akcji serii F.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MBP 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN, upoważnienia zarządu do tworzenia oddziałów, przedstawicielstw oraz spółek celowych, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zmian statutu.
MGC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MNC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
NWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PFR 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TLV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
1AT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
APR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
CMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GBK 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN.
IRL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,35 euro na akcję.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KBD 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
KRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MNC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEN 
NC 
 
ZWZA
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SLV 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SME 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
TLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
WTN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.691 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
MBK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,15 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
71M 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ADV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
AML 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AML 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BFT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 184.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BML 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
CIG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2017 roku.
CLN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PST 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SAR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TXN 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na nabycie akcji własnych spółki, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TOR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
WTN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,84 zł na akcję.
MKS.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
MBK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,15 zł na akcję.
11B 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
AIT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
ART 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BOW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ELT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ETL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2017.
FTE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HYP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia regulaminu wyboru i odwołania członków RN KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
IPE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IZS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MRK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.000 akcji serii J oraz 8.550 akcji serii Ł.
NEU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
PMG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOX 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.
PKP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ACG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r., utworzenia Programu Motywacyjnego skierowanego do osób kluczowych dla spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E.
AIT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AST 
GPW 
 
ZWZA
ATG 
GPW 
 
ZWZA ws. podziału zysku osiągniętego w 2017 r. i wypłaty dywidendy.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BIP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BDX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,61 zł na akcję.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
CLS 
NC 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jacka Gryczkę, Macieja Gryczkę, Marię Majewską i Krzysztofa Dokowskiego.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 50.000 akcji serii A, 150.000 akcji serii B, 150.000 akcji serii C, 150.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 300.000 akcji serii F, 150.000 akcji serii G, 194.000 akcji serii H, 170.000 akcji serii I, 136.000 akcji serii J, 667.000 akcji serii K.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EMM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EXC 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
FSG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GTS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IDM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.
LUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MXC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MOE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PBX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PND 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
POZ 
GPW 
 
ZWZA
PST 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 3:1.
PRM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SKA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
URS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
WDB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów