02:16 | GMT: 00:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
CPS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APE 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BAL 
GPW 
 
NWZA ws. wycofania akcji spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. z obrotu na rynku regulowanym.
BST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CPG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,10 zł na akcję.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MRS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MLG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NXB 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PMF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZAP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w Regulaminie wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SOK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
TEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
ZRE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
BRG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CPG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,41 zł na akcję.
PIT 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SLV 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SLV 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SON 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
WPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ACP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ART 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BIT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
CIE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GEN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
IFR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki.
LAB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MLS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
PCR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,41 zł na akcję.
RNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.234 akcji serii D oraz 19.213 akcji serii F.
XTP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB.
DOK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
EMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GTY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HMI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LBW 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Litwina i Silver Hexarion.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 8,65 zł na akcję.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
OPG 
GPW 
 
ZWZA
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany w RN.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SUW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
TEN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AGT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ARH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
AST 
GPW 
 
ZWZA
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
AUG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AUX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BLU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BSA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CTS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CLE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
CRS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
COR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
DCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
EMM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
F51 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
FPO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GOP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz straty z lat ubiegłych.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GRM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GEM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HEL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IDM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 15 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
INB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
IDG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
ITL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ITB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
JWW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KKH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres KME
KME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KSW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
LBD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MXC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MZN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
NNG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NWG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PME 
NC 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz raportu za 2019 rok.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
QON 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SVRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.
SHG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SUL 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TXN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TBL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,78 zł na akcję.
UFC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na nabycie przedsiębiorstwa oraz powołania nowego składu RN.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WIK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
KZS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
P24 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
RFK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.