08:19 | GMT: 07:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
BSC 
GPW 
 
NWZA ws. rezygnacji członka RN oraz zmian w RN.
IST 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.
BMX 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NWA 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu, ustanowienia w spółce programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
AAPL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
EBAY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MC.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PFE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
ENI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewałaszczenia na zabezpieczenie z przewodniczącym RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółkę ENITEC Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 514.773 akcji serii P i 9.500 akcji serii S.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SNW 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału, powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej oraz zmiany statutu.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ENG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
BFC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BTK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BNP 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.
CWP 
NC 
 
Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.
SES 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SUW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za I, II i III kwartał 2018 roku oraz raportu za cały 2018 rok.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów