11:46 | GMT: 09:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.233.492 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
DOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
FMF 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
GJA 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
INK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
LCC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
LTX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017/2018 w wysokości 0,44 zł na akcję.
MGT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9 zł na akcję.
PTW 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,71 zł na akcję.
RPC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 BGN na akcję.
TDX 
NC 
 
NWZA ws. przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 ZWZ z dnia 15.05.2018r., zmiany przeznaczenia akcji własnych spółki nabytych w wykonaniu uchwał nr 21 oraz 22 ZWZ z 15.05.2018r., zmiany statutu oraz powołania członków RN.
TRN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ATT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,25 zł na akcję.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
CLS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
GEN 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
HFT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PLW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,38 zł na akcję.
PCE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
RPC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
SFG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 euro na akcję.
TRN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
WST 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych „Piotrowice” po cenie 53,36 zł za akcję.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
T.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TIT.IT 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
VZ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BZW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ATT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,25 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
BRG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
CLS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
COL 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez AllumaInvest, Jana Kolańskiego, Barbarę Kolańską, Ziołopex, Colian Holding oraz IPOPEMA 21 FIZAN po cenie 4,10 zł za akcję.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GNB 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AMD.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
F.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
QCOM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BTX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
BDX 
GPW 
 
Publikacja wybranych danych finansowych za I półrocze 2018 roku.
GRT 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
GRN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
IST 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
KRK 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
ORB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SNK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.
MO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
AAL.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
COP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
DGE.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
EA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RDSA.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
BTX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018.
HOR 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
KPI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SAN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,065 euro na akcję.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CVX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MRK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów