03:02 | GMT: 02:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz uchylenia uchwał nr 4 NWZ z 14 grudnia 2016 r. i nr 37 ZWZ z 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 grudnia 2016 r.
BRA 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
CPG 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.
EKP 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
FDG 
NC 
 
NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
IDG 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w RN.
KPL 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
RCW 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.
BIO 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CLC 
NC 
 
NWZA ws.wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek oraz zmian w składzie RN.
SUL 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
BTC 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ESS 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INV 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KSW 
GPW 
 
NWZA ws. powołania nowego członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
NST 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 357.000 akcji serii C, 143.000 akcji serii D, 500.000 akcji serii E.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
VTG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.
BAL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
CTC 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
wykres FON
FON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
SEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.
ABC 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ASB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.
DAT 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
wykres FON
FON 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
GKI 
GPW 
 
NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.
VER 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
PLG 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PLCFM, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki.
SKH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów