19:39 | GMT: 18:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
ASE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
EMT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
HRP 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
LTX 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. oraz rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
OBL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczby członków RN, wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany brzmienia statutu.
BKM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 66,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health GmbH.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HRP 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MLT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, zmiany statutu oraz powołania do RN trzech nowych członków.
OPG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
HD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PLY 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
BAL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
BAL 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.
IPL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PUE 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia", udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu oraz wynagradzania członków RN.
BN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
RIO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
PEO 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ALI 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ABS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BIT 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DDI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru, zmian statutu, zmian Regulaminu RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, odwołania członka RN.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu.
IPO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii H.
KPL 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NST 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zmiany statutu.
NET 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RBW 
GPW 
 
NWZA ws. określenia liczby członków zarządu, powołania nowego członka zarządu, zmian statutu oraz zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".
RNC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania członka RN.
URS 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
VOT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
ALR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KER 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2019 roku.
MBK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
APT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
ARK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
EPR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2019 roku.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
MDA 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.
RMK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SCO 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.
STP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
WAS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
STX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
STK 
NC 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów