00:22 | GMT: 22:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
PKN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
wykres EBC
EBC 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
FMF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
HMI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
LSI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PTH 
GPW 
 
Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.
PTW 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
VOT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
HAL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ABC 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.
ASR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LWB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
IZS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
KSW 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
LSI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
MSW 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.
ZAP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.
SAN 
GPW 
 
NWZA
KO.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
TXN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
OPL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.
IZS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MRB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
TAR 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.
T.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
F.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
REP.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TSLA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
PGN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ATR 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
LVC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.
OTS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.
QNT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.
SAR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.
WRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GOOGL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AMZN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
AAL.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BAS.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CMCSA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BN.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INTC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MAT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NOKA.FI 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SBUX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TFA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
FP.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
VIV.FR 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
PGN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
ABC 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez MCI Venture Projects po cenie 1,44 zł za akcję.
BRU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
GKS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IPO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
K2I 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
LVC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MCD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TWTR.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
ABM 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów