09:06 | GMT: 08:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
INF 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu.
TEN 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia i in.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ABA 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PPS 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.
PLX 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki.
SGN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SYM 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
JPM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
WFC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PKP 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia zmian do statutu.
AIT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ERB 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
LGT 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup przez spółkę nieruchomości.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
wykres INC
INC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany regulaminu RN.
VOT 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę aneksów do umów pożyczek z członkami zarządu.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
ABA 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Murapol Spółka Akcyjna po cenie 4,44 zł za akcję.
EKP 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany statutu, połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska, przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej oraz uchylenia uchwał NWZ z 03.01.2018r.
GTN 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
ORB 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Accor S.A.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 12,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hitachi Capital Polska.
QON 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.066.500 akcji serii A oraz 118.200 akcji serii E.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów