06:06 | GMT: 05:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KER 
GPW 
 
ZWZA
MCP 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wiceprezes zarządu p. Edyty Gurazdowskiej.
PSW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii D, wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru oraz zmiany statutu.
SHD 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
TOW 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BAH 
GPW 
 
Początek notowań spółki MARVIPOL (MVP) pod nazwą BAHOLDING (BAH) w związku ze zmianą firmy.
CLE 
GPW 
 
WZA
HRS 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
RAF 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
KRU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.684 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SNS 
GPW 
 
Podwyższenie ceny w wezwaniu ogłoszonym przez FTF Galleon S.A. z 4,78 zł do 4,93 zł za sztukę.
AER 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C z wyłączeniem prawa poboru, odwołania członka rady administrującej i powołania członka rady administrującej.
EMC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
HTN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
KVT 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
TOW 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy detalicznej.
APT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 100 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maxima Grupe.
HDR 
GPW 
 
NWZA ws. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek w Dzierżoniowie, połączenia poprzez przejęcie spółki HS Hydrotorbis Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
IDT 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
ISG 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości należących do spółki oraz wyrażenia zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji i wyrażenia zgody na cesję.
KLN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członków RN, powołania członków RN, nabywania przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego i pozbawieniu akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
ORN 
GPW 
 
NWZA ws. podziału (splitu) wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
PRL 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
RWL 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków wchodzących w skład RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian w statucie oraz przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
TBL 
NC 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6 i 7 NWZ z 21 marca 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
TOW 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ADBE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
COST.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ORCL.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
ABC 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,08 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,35 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
ATC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
ARR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
BAH 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CHS 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FMF 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
HEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
IDT 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ITM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IZB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KPI 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A4, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania członków RN, powołania członków RN oraz wypłat dywidendy w latach 2018 - 2023.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
KZS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
LCC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
BKM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PGM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy z członkiem zarządu, powołania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu, ustalenia wynagrodzenia dla członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, zmiany statutu.
POM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
PRL 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,75 zł na akcję.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
RNK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TLS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80, opuszczając jednocześnie indeks mWIG40.
VGO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
WPL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.285 akcji serii D oraz 8.212 akcji serii F.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów