02:07 | GMT: 01:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ABC 
GPW 
 
NWZA ws. sprawie połączenia spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką SPV Sail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.
ATC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MAX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PCR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TRN 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia programu nabywania akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu oraz powołania członka RN.
1AT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CLN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MOD 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez Modecom Cyprus Ltd po cenie 9,17 zł za akcję.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SHD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
STK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SNT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 30 września 2018 r.
TRI 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ANTO.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
PKP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BSC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CHP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
COM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GRI 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GPP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
HRC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
HYP 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
IMG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MCP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MRG 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 3.500.000 akcji serii F oraz 6.320.860 akcji serii G.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PUR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
VTG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
CPS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ENA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń planowanego finansowania dłużnego dla Grupy Kapitałowej JSW oraz udzielenia zgody na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW S.A. 4.430.476 akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSZ.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
4MS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
5AH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ACK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
AML 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
APN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
AQT 
NC 
 
Split akcji w stosunku 1:10.
ARE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
B24 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CAM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CLC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
DEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
ECH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
JWC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KPI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KRK 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2018 rok.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MXP 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MRG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MMD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MOV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NEU 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 56.000 akcji serii J oraz 5.275 akcji serii Ł.
NXB 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PTE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
PBT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PCX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PHR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PLI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PNT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TDX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
THD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
TEN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UTD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VVR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
VIV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
WDB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BMC 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CIG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GPR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BHW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
NEU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RWL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
TSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów