11:39 | GMT: 09:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 21444 pozycji.
23.07.2019 10:00
23.07.2019 10:00
22.07.2019 14:03
22.07.2019 10:12

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 101,1 w lipcu 2019 r. wobec 101,8 w czerwcu i w porównaniu do 108,9 rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wskaźnik ten od stycznia 2017 r. przyjmuje wartości powyżej średniej długookresowej.

"Składowa dla przetwórstwa przemysłowego i budownictwa kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego w czerwcu br., dotycząca handlu detalicznego i usług – na niższym poziomie. W stosunku do lipca 2018 r. wartości wszystkich składowych są niższe" - czytamy w komunikacie.

W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 105,9 wobec 106 miesiąc wcześniej i wobec 113,6 rok wcześniej.

"W lipcu wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na dodatnim poziomie, podobnie jak przed miesiącem. Oceny bieżącego portfela zamówień (krajowego i zagranicznego) są zbliżone do sygnalizowanych w czerwcu. Prognozy produkcji są bardziej niekorzystne niż w ubiegłym miesiącu. Zgłaszany jest niedobór zapasów wyrobów gotowych, większy od notowanego w czerwcu" - czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 112,2 w lipcu br. wobec 112,6 miesiąc wcześniej i 114,4 rok wcześniej.

"Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w lipcu na dodatnim poziomie, zbliżonym do notowanego w ostatnich dwóch miesiącach. Bieżący portfel zamówień na rynku krajowym i zagranicznym oceniany jest mniej pozytywnie niż w czerwcu, natomiast prognozy zatrudnienia są optymistyczne, podobne do formułowanych przed miesiącem"" - czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 103,5 w lipcu 2019 r. wobec 104,7 w czerwcu br. i wobec i 109 rok wcześniej.

"W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, choć nieco niższym od sygnalizowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są mniej korzystne niż w czerwcu br. Optymistyczne przewidywania dotyczące sprzedaży są nieznacznie ostrożniejsze od formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest uznawany za zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania" - podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł w lipcu 92,4 wobec 93,8 miesiąc wcześniej i 101,7 rok wcześniej.

"W lipcu 2019 r. wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na ujemnym poziomie, niższym od notowanego w czerwcu br. Oceny formułowane dla ostatnich trzech miesięcy zarówno w przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, jak i popytu są negatywne. Prognozy popytu są pesymistyczne i zbliżone do przewidywań z czerwca " - czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych wyniósł w lipcu 101,2 wobec 101,4 miesiąc wcześniej i 103,9 rok wcześniej.

Wskaźnik ocen prognostycznych  wyniósł w lipcu 101 wobec 102 miesiąc wcześniej i 113,1 rok wcześniej.

(ISBnews)

22.07.2019 08:27

Liczba niewypłacalności polskich firm spadła o 2% r/r do 503 w I półroczu 2019 r., podał Euler Hermes na podstawie oficjalnych danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Nieznaczny spadek liczby niewypłacalnych firm to głównie efekt skokowego zwiększenia się liczby niewypłacalności w poprzednich miesiącach i w związku z tym dużej bazy.

Niewypłacalności obejmują niezdolność do regulowania zobowiązań wobec dostawców, skutkującą upadłością bądź którąś z form postępowania restrukturyzacyjnego.

"Pomimo zmniejszenia się liczby niewypłacalności w produkcji o 5% (124, wobec 130 w analogicznym okresie roku ubiegłego), sektor ten przyniósł największą liczbę firm w ogólnej liczbie niewypłacalności. Kolejne pod względem skali niewypłacalności były sektor usług (119 firm, wobec 148) oraz handel hurtowy (100, wobec 82)" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym półroczu największą, procentową zmianę liczby niewypłacalności odnotowano w transporcie (29 firm w I półroczu 2019 wobec 19 w I półroczu 2018, co oznacza wzrost o 53%).

"Główna przyczyna, charakterystyczna dla wszystkich branż to wzrost kosztów pracy oraz obciążeń podatkowych. A dla przemysłu i transportu dodatkowo wzrost cen nośników energii i paliwa" - czytamy dalej.

W sektorze budowlanym pogłębiło się zjawisko zrywania kontraktów przez zleceniodawców, a nawet rzeczywistego porzucania budów przez samych wykonawców, podano także.

"Skala wzrostu kosztów pracy oraz materiałów budowlanych, jak i popyt na prace budowlane na rynku uzasadniają w ocenie wykonawców porzucanie nierentownych obecnie inwestycji" - powiedział członek zarządu Euler Hermes odpowiadający za ocenę ryzyka Tomasz Starus, cytowany w komunikacie.

"Analiza przypadków niewypłacalności skłania do wniosków, iż odpowiedzialnym za spadek rentowności jest wzrost kosztów prowadzenia biznesu - podatki oraz koszty pracy. Wskazuje na to dynamiczny wzrost popytu konsumenckiego i rosnąca wielkość sprzedaży, które niestety nie przełożyły się na wzrost zysków wśród przedsiębiorców" - powiedział Starus.

Największą liczbę niewypłacalności odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim, odpowiednio: 105, 64 i 64 firmy. Najniższy wskaźnik wystąpił w województwach świętokrzyskim i opolskim: 7 i 8 niewypłacalności w I półroczu 2019 roku.

(ISBnews)

19.07.2019 12:00

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 22-28 lipca 2019Poniedziałek, 22 lipca 2019

17:00 Haruhiko Kuroda, prezes Banku Japonii
będzie przemawiał podczas spotkania zorganizowanego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, w Waszyngotnie, w USA


Wtorek, 23 lipca 2019

--:-- Andy Haldane, Bank Anglii
będzie przemawiał podczas wizyty w regionie Yorkshire and Humber, w Wielkiej Brytanii
00:30 Christopher Kent, Bank Rezerw Australii
będzie przemawiał w Sydney, w Australii


Czwartek, 25 lipca 2019

05:05 Philip Lowe, prezes Banku Rezerw Australii
będzie przemawiał na temat "Cel inflacyjny i dobrobyt gospodarczy" podczas spotkania zorganizowanego przez Anika Foundation, w Sydney, w USA
14:30 Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego
weźmie udział w konferencji prasowej po posiedzeniu ECB ws. stóp procentowych, we Frankfurcie, w Niemczech
Wszystkie godziny podano wg czasu polskiego.

19.07.2019 10:00
19.07.2019 08:12

PKN Orlen odnotował 1 602 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1 744 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2086 mln zł wobec 2374 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29228 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 26701 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 2451 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2786 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 54474 mln zł w porównaniu z 49942 mln zł rok wcześniej.

"Kolejny kwartał, w którym PKN Orlen wypracował bardzo dobre wyniki finansowe, pokazuje, że jesteśmy dobrze przygotowani do działania w trudniejszym otoczeniu makroekonomicznym. Co szczególnie istotne, pomimo przerwy w dostawach rosyjskiej ropy, nasze zakłady działały bez zakłóceń. Co więcej, udało nam się podnieść wykorzystanie mocy produkcyjnych, po raz kolejny zwiększyć wolumeny sprzedaży, a także udziały naszej sieci detalicznej we wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. Było to możliwe m.in. dzięki realizowanej przez nas konsekwentnie polityce dywersyfikacji kierunków dostaw ropy, która pozwala nam na elastyczne reagowanie na wyzwania rynkowe, gwarantując jednocześnie bezpieczeństwo surowcowe koncernu oraz państwa" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Wykorzystanie mocy w rafinerii w Płocku wzrosło o 3 pkt proc. r/r do 97%, Unipetrolu - o 12 pkt do 87% oraz Orlen Lietuva - o 18 pkt do 95%, podano w prezentacji wynikowej.

Orlen podał też, że zwiększył wolumeny sprzedaży o 4% r/r oraz wzrost udziałów na wszystkich rynkach.

Liczba stacji paliw w Polsce wzrosła o 8 r/r do 1 779, co oznacza 34,2% udziału (wolumenowo) w rynku (wzrost o 0,3 pkt proc.), w Niemczech liczba stacji wzrosła o 3 do 584, co oznacza 6,5% udziału w rynku (+0,3 pkt). W Czechach przybyło także 8 stacji, co dało ich łączną liczbę w wysokości 413, tj. 23.7% udziału w rynku (+1,3 pkt). Liczba stacji na Litwie nie zmieniła się i wynosiła 25, co przekłada się na 3,7% udziału w rynku (+0,2 pkt). Na Słowacji grupa posiada 1 stację paliw (rok wcześniej nie miała stacji w tym kraju), podano także w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 2194 mln zł wobec 2719 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

18.07.2019 14:32
18.07.2019 11:39
Wtorek, 23 lipca 2019
10:00 Polska Stopa bezrobocia czerwiec
10:00 Polska Produkcja budowlano-montażowa czerwiec
12:00 Wlk. Brytania Wskaźnik zamówień wg CBI lipiec
14:00 Węgry Decyzja ws. stóp procentowych lipiec
14:30 Słowacja Saldo rachunku bieżącego maj
15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA maj
16:00 USA Indeks Fed z Richmond lipiec
16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym czerwiec
16:30 Australia Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board maj
22:40 USA Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API tydzień