15:40 | GMT: 13:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 21282 pozycji.
24.05.2019 12:00

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 27 maja - 2 czerwca 2019Poniedziałek, 27 maja 2019

05:00 Haruhiko Kuroda, prezes Banku Japonii
będzie przemawiał podczas Szczytu T20, w Tokio, w Japonii
10:40 Benoît Cœuré, ECB
weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych, w Bazylei, w Szwajcarii


Środa, 29 maja 2019

02:00 Haruhiko Kuroda, prezes Banku Japonii
będzie przemawiał podczas konferencji "Kształt banku centralnego w realiach ciągłego niskiego poziomu inflacji i stóp procentowych", w Tokio, w Japonii
03:00 Adrian Orr, prezes Banku Rezerw Nowej Zelandii
będzie przesłuchiwany przez Komisję Specjalną Parlamentu na temat Raportu Stabilności Finansowej, w Wellington, w Nowej Zelandii
09:00 Jens Weidmann, prezes Bundesbanku
weźmie udział w konferencji "Transakcje płatnicze i rozrachunki papierów wartościowych w Niemczech w 2019 roku" zorganizowanej przez Deutsche Bundesbank, we Frankfurcie, w Niemczech
09:30 Yves Mersch, ECB
weźmie udział w konferencji "Transakcje płatnicze i rozrachunki papierów wartościowych w Niemczech w 2019 roku" zorganizowanej przez Deutsche Bundesbank, we Frankfurcie, w Niemczech


Czwartek, 30 maja 2019

18:00 Richard Clarida, członek zarządu Fed
weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Economic Club of New York, w Nowym Jorku, w USA
20:30 Carolyn Wilkins, Bank Kanady
weźmie udział w spotkaniu zorganizowanym przez Calgary Chamber of Commerce, w Calgary, w Kanadzie


Piątek, 31 maja 2019

18:00 John Williams, prezes oddziału Fed w Nowym Jorku
oddział Fed w Nowym Jorku opublikuje tekst przemówienia "Teoria i praktyka polityki pieniężnej oraz dolna granica stóp procentowych" Johna Williamsa, wygłoszonego na konferencji zorganizowanej przez oddział Fed w Nowym Jorku, w Nowym Jorku, w USAWszystkie godziny podano wg czasu polskiego.

24.05.2019 10:27

Płaca minimalna powinna wzrosnąć w przyszłym roku do 2 387 zł, czyli o 6,1%, głosi wspólna propozycja podwyżki uzgodniona przez BCC, Konfederację Lewiatan, Pracodawców RP, Związek Rzemiosła Polskiego i ZPP, podała Konfederacja Lewiatan. W 2019 roku płaca minimalna wynosi 2250 zł. Pracodawcy proponują także, aby waloryzacja emerytur i rent w 2020 roku nie była wyższa niż wskaźnik inflacji plus 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

"Wynagrodzenia, w tym również minimalne, nie powinny rosnąć szybciej niż produktywność. Wzrost płac szybszy od wzrostu produktywności spowodował, że produkcja w Grecji, czy w Portugalii stała się nieopłacalna, osłabł eksport, wzrósł import, i kraje śródziemnomorskie popadły w tarapaty. Skoro produktywność ma wzrosnąć w przyszłym roku realnie o 3,7%, a inflacja ma wynieść 2,4%, to wzrost wynagrodzeń, w tym płacy minimalnej oraz płac w państwowej sferze budżetowej, nie powinien przekraczać 6,1%" - powiedział doradca zarządu Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz, cytowany w komunikacie.

Biorąc pod uwagę relacje dochodów rodzin emeryckich i pracowniczych, ogromny deficyt funduszy - emerytalnego i rentowego oraz 13. emeryturę w tym roku, waloryzacja emerytur i rent nie powinna być wyższa niż inflacja plus 20% realnego wzrostu wynagrodzeń, dodał.

"Taka waloryzacja zapewnia zachowanie siły nabywczej świadczeń emerytalnych i rentowych i jednocześnie choć w niewielkim stopniu pozwala emerytom skorzystać ze wzrostu gospodarczego. Wyższa waloryzacja wymusiłaby wzrost obciążenia podatkami osób pracujących" - wskazał Mordasewicz.

W 2019 r. płaca minimalna została podniesiona o 7,1% r/r do 2 250 zł.

Kilka dni temu Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zaproponowała, by płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła do 2 500 zł brutto.

(ISBnews)

24.05.2019 07:47

Asseco Poland odnotowało 79,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 68,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 224,7 mln zł wobec 167,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2452,2 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 2149 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2019 roku przychody Grupy wygenerowane w segmencie Asseco Poland wyniosły 298,6 mln zł wobec 316,3 mln zł w tym samym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 43,3 mln zł wobec 55,8 mln zł w I kwartale 2018 roku. Segment Asseco Poland odpowiadał w okresie 3 miesięcy 2019 roku za 12% sprzedaży Grupy. W I kwartale 2019 w segmencie Asseco Poland widoczny był efekt wysokiej bazy wyników wypracowanych w analogicznym okresie zeszłego roku. Na wysoki poziom rezultatów zanotowanych w tamtym okresie wpływ miało kilka czynników. W sektorze bankowym w 2018 roku klienci Asseco dostosowywali swoje systemy do licznych zmian prawnych: RODO, STiR czy Split Payment, co wiązało się ze zwiększoną liczbą realizowanych modyfikacji. Pomimo wygenerowanej wysokiej bazy w zeszłym roku, w I kwartale 2019 roku przychody z sektora bankowości i finansów zostały utrzymane na tym samym, wysokim poziomie" - czytamy w raporcie.

Dodatkowo, w I kwartale zeszłego roku jednorazowy pozytywny wpływ na wyniki Asseco Poland miało rozwiązanie odpisu należności od KT Corporation w wysokości 6,5 mln zł (pozytywny wpływ na EBIT). Ponadto, w III kwartale zeszłego roku spółka Asseco Data Systems podjęła ważną decyzję dotyczącą rezygnacji z rozwoju sprzedaży tradycyjnej infrastruktury pochodzącej od firm trzecich na rynku polskim. Spółka skoncentrowała się na rozwoju usług integracji chmurowej, digitalizacji i ofercie dla samorządów. Decyzja z jednej strony wpłynęła na obniżenie przychodów ADS, z drugiej miała jednak pozytywny wpływ na generowane marże spółki, wskazano w raporcie.

"W I kwartale 2019 roku segment Asseco International wygenerował 17,4% wzrost przychodów, które wyniosły 673,6 mln zł. Zysk operacyjny był o 40,7% wyższy i ukształtował się na poziomie 76,4 mln zł. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży osiągnął poziom 27%. Grupa Asseco International zanotowała wzrost przychodów we wszystkich głównych regionach działalności, tj. Europie Centralnej, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej. Grupa Asseco Central Europe, która reprezentuje Asseco w regionie centralnej Europy zanotowała dwucyfrowy wzrost zarówno na poziomie sprzedaży jak i zysku operacyjnego" - czytamy dalej.

Istotna poprawa to efekt rozwoju organicznego oraz przeprowadzonych w minionym roku akwizycji. Dynamicznie rozwija się sprzedaż spółek działających na Słowacji i w Czechach, gdzie widoczne jest ożywienie w sektorze publicznym. Grupa Asseco Central Europe notuje zwiększoną sprzedaż rozwiązań klasy ERP, skupionych w Asseco Enterprise Solutions. Bardzo dobre wyniki przedstawiła specjalizująca się w systemach do zarządzania przedsiębiorstwem spółka Asseco Business Solutions. Na wzrost przychodów i zysku operacyjnego tej spółki wpływ miały nowe, istotne kontrakty oraz dobre wyniki sprzedaży systemu Mobile Touch zarówno w Polsce, jak i na rynku europejskim. Również spółki Asseco Solutions, działające w krajach niemieckojęzycznych, w Czechach oraz na Słowacji poprawiły swoje wyniki sprzedażowe oraz zyski. Grupa Asseco dynamicznie rozwija się na rynku Europy Południowo-Wschodniej, wskazano w informacji.

"W I kwartale 2019 roku działająca na tym rynku Asseco South Eastern Europe istotnie poprawiła wyniki we wszystkich segmentach działalności. Największy wzrost przychodów ze sprzedaży w Grupie ASEE wygenerowano w obszarze integracji systemów. Sprzedaż rozwiązań z obszaru płatności była wyższa o 13% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Istotny wzrost wypracowała linia segmentu odpowiedzialna za usługi związane z utrzymaniem terminali płatniczych, do której włączona została większość przychodów spółek Necomplus (konsolidowanych w ramach Grupy ASEE od 1 lutego 2019 roku). Wyższą sprzedaż odnotowały również linie segmentu odpowiedzialne za eCommerce oraz przetwarzanie transakcji płatniczych. Zwiększyła się także sprzedaż rozwiązań dla sektora bankowego, w największym stopniu dotyczyło to linii oferującej rozwiązania mobilne" - wymieniono w raporcie.

W I kwartale 2019 roku przychody wygenerowane przez spółki z Grupy Formula Systems były o 17,6% wyższe niż w analogicznym okresie zeszłego roku i wyniosły 1 486,1 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 84,9% do poziomu 105,0 mln zł. Na poziom EBIT raportowany w segmencie Formula Systems istotny negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA), podano także.

"W I kwartale 2019 roku wpływ PPA obniżyły wynik EBIT segmentu o 44,9 mln zł. Udział przychodów generowanych w segmencie Formula Systems w skonsolidowanej sprzedaży w I kwartale wyniósł 61%. Spółki z Grupy Formula w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku odnotowały istotny wzrost sprzedaży. Matrix IT, wiodąca firma informatyczna w Izraelu, zwiększyła swoje przychody i zyski w walucie funkcjonalnej. W I kwartale 2019 roku wzrosty zanotowano we wszystkich głównych obszarach działalności. Kolejne projekty, koncentracja na nowych obszarach biznesowych i zwiększanie skali działalności na rynku USA, miały wpływ na poprawę marży brutto. Matrix rozwija swoją działalność w perspektywicznych obszarach: cyfryzacji, rozwoju zasobów ludzkich dla sektorów technologicznych oraz usług profesjonalnych. Izraelska Grupa konsekwentnie realizuje strategię rozwoju organicznego oraz przez akwizycje na rynku USA. W okresie 3 miesięcy 2019 roku ok. 6% przychodów i 27% zysku operacyjnego pochodziło z Ameryki Północnej i Europy" - wskazano również.

W ciągu ostatnich kwartałów Matrix IT zrealizował kilka strategicznych akwizycji.  W I kwartale 2019 roku nabył spółkę Medatech, która dostarcza popularne na rynku oprogramowanie ERP. To bardzo istotna transakcja z punktu widzenia rozwoju Matrixa w obszarze oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Przejęta spółka oferuje wysokiej jakości rozwiązanie, posiada szeroką bazę klientów i jest kierowana przez doświadczony i kompetentny zarząd. Sapiens International, wiodący globalny dostawca oprogramowania i usług informatycznych dla sektora ubezpieczeń, koncentruje się na stałym zwiększaniu sprzedaży i zysków. W I kwartale 2019 roku izraelska Grupa zanotowała istotny wzrost przychodów generowanych na rynku Ameryki Północnej, w szczególności w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych (P&C). Sapiens rozwijał również cyfrową platformę ubezpieczeń P&C na rynkach EMEA, dzięki czemu zwiększył sprzedaż. W minionym okresie Grupa poprawiła swoją marżowość i optymalizowała koszty operacyjne. Magic Software, spółka dostarczająca rozwiązania technologiczne dla sektora przedsiębiorstw, w I kwartale 2019 roku rozwijała się organicznie notując zarówno wzrost przychodów jak i zysku operacyjnego. Spółka obserwuje rosnący popyt na dostarczane przez nią oprogramowanie i usługi profesjonalne. Magic koncentruje się na wspieraniu swoich klientów w cyfrowej transformacji, umacnianiu partnerstwa z kluczowymi klientami i budowie fundamentów do dalszego wzrostu, wymieniono również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 103,4 mln zł wobec 45,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)

24.05.2019 07:39

CD Projekt odnotował 17,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Skonsolidowany zysk netto grupy za pierwszy kwartał 2019 r. wyniósł 17 797 tys. zł. Niższy poziom wygenerowanego wyniku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego związany jest przede wszystkim z nadwyżką kosztów związanych z projektem Gwint (w tym zarówno kosztów bezpośrednio poniesionych w trakcie kwartału na serwis, obsługę i promocję projektu, prace nad dalszym rozwojem, dodatkami i wersją na urządzenia mobilne, jak i rozpoczętej w czwartym kwartale 2018 r. amortyzacji nakładów poniesionych w okresach wcześniejszych) nad uzyskanymi w bieżącym kwartale przychodami w ramach projektu. Rentowność netto grupy (udział zysku netto po opodatkowaniu w Przychodach ze sprzedaży) za okres sprawozdawczy wyniosła 22%" - czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,56 mln zł wobec 27,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 80,91 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 75,44 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach grupy kapitałowej CD Projekt w I kwartale 2019 r. miały przychody ze sprzedaży produktów z tytułu: a) tantiem wynikających z kontynuowanej, dobrej sprzedaży gry Wiedźmin 3: Dziki Gon wraz z dodatkami Serca z Kamienia oraz Krew i Wino, b) tantiem z dystrybucji na platformach cyfrowych gry Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści oraz sprzedaży wygenerowanej w ramach projektu Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów grupy wynikały w największym stopniu z realizowanej za pośrednictwem platformy GOG.com dystrybucji do ostatecznych klientów gier od zewnętrznych dostawców" - czytamy dalej.

Po stronie kosztów bieżącego okresu w pierwszym kwartale 2019 r. największą pozycję stanowiły koszty sprzedaży, na które składały się przede wszystkim wydatki związane z reklamą i promocją, ponoszone w zakresie poszczególnych segmentów działalności Grupy. Ich najistotniejszą część stanowiły działania podejmowane przez studio CD Projekt Red, w szczególności kampanie marketingowe realizowane w ramach projektów Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana oraz Cyberpunk 2077. W segmencie GOG.com koszty sprzedaży były głównie efektem: wynikającej z udziału w konsorcjum proporcjonalnej części wydatków na promocję Gwinta, działań marketingowych dotyczących serwisu GOG.com, a także poniesionych kosztów transakcyjnych związanych z obsługą sprzedaży realizowanej za pośrednictwem cyfrowej platformy dystrybucji, wymieniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 19,34 mln zł wobec 23,72 mln zł zysku rok wcześniej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)

23.05.2019 16:49

Santander Bank Polska został sponsorem strategicznym Garmin Iron Triathlon 2019. Inauguracyjne zawody odbędą się w niedzielę, 26 maja w Płocku. Będzie to już 8. edycja tego najstarszego i zarazem największego w Polsce cyklu triathlonowego. Zapraszamy do startu w pojedynkę, w 3-osobowej sztafecie lub kibicowania na trasie.

Po raz pierwszy w historii zawody odbędą się aż w 9 miejscowościach: Płock (26.05.2019), Ślesin (9.06.2019), Augustów (16.06.2019), Stężyca (29.06.2019), Gołdap (14.07.2019), Elbląg (28.07.2019), Chodzież (4.08.2019), Brodnica (25.08.2019). Ostatnie zawody zostaną rozegrane 31 sierpnia w Nieporęcie.

- Nasz bank już po raz drugi został sponsorem strategicznym cyklu Garmin Iron Triathlon. To dla nas ważny projekt – obok piłki nożnej triathlon jest dyscypliną, którą od lat wspiera Grupa Santander. Obie niosą za sobą bliskie nam wartości: pozytywne emocje, fair play i ciągłe doskonalenie się. Zawody te każdorazowo przyciągają kilka tysięcy pasjonatów gotowych stawić czoła prawdziwemu wyzwaniu. Nie odstraszają ich wymagające treningi i dystanse teoretycznie nie do pokonania. Kibicujemy wszystkim zawodnikom i życzymy, by na żadnym kilometrze nie zabrakło im siły do walki i determinacji do pokonywania własnych ograniczeń – powiedziała Katarzyna Meissner, dyrektor Biura Sponsoringu i Projektów Relacyjnych.

Zawodnicy będą mieli do wyboru aż trzy dystanse. Najdłuższy dystans to klasyczna „połówka”, czyli 1/2 IM: 1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km biegu. Oprócz tego niezwykle popularna 1/4 IM, czyli 0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,55 km biegu, a także idealna dla triathlonowych debiutantów 1/8 IM: 0,475 km – 22,5 km – 5,275 km.

Oprócz startów indywidualnych Garmin Iron Triathlon to też rywalizacja sztafet triathlonowych, w których można wziąć udział na każdym dystansie. Wystarczy zebrać trzyosobową drużynę, w której jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze i trzecia biegnie. Imprezą towarzyszącą są też zawody biegowe dla najmłodszych – Garmin Kids, które są rozgrywane na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

- Jesteśmy ogromnie zadowoleni z rozwoju cyklu Garmin Iron Triathlon, bo według sygnałów, jakie płyną do nas od zawodników, to nie tylko zacięta sportowa rywalizacja, ale również imprezy, w których każdy znajdzie coś dla siebie. W nadchodzącym sezonie kolejny raz będziemy mogli zaoferować tysiącom triathlonistów start w znanych i całkiem nowych lokalizacjach podczas największego i najstarszego cyklu w kraju. Cały czas wprowadzamy kolejne udogodnienia i chcemy, żeby każda następna edycja była jak najbardziej atrakcyjna zarówno dla samych zawodników, jak i kibiców – powiedział Filip Szołowski, organizator cyklu z firmy Labosport Polska.

23.05.2019 15:48
23.05.2019 14:34
23.05.2019 11:52

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. i był niższy o 12,8% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

" Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec marca 2019 r. osiągnął 2,9 mld zł i był niższy o 0,43 mld zł (o 12,8%) od osiągniętego na koniec marca 2018 r. Na koniec marca 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1 942,5 mld zł i były wyższe od stanu na koniec marca 2018 r. o 125,2 mld zł tj. o 6,9%- czytamy w komunikacie.

W styczniu-marcu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,2% do 12,03 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3,22 mld zł i był o 2,4% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 3% r/r do 4,21 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 9% r/r do 9,97 mld zł w styczniu-marcu 2019 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 2,12 mld zł (wzrost o 19,2% r/r).

"W miesiącu marcu suma bilansowa wzrosła o 21,4 mld zł w porównaniu do lutego br. Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 1,4 mld zł podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w tym samym czasie o 3,0 mld zł. (wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 2,7 mld zł). W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych i inwestycyjnych wzrosły odpowiednio o 3,6 mld zł i 0,1 mld zł po wzroście o 1,8 mld zł i 0,5 mld zł w lutym. W marcu 2019 r. wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym zmniejszyła się o około 0,4 mld zł (w lutym br. wzrost o 1,4 mld zł)" - czytamy dalej.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec marca 2019 r. wyniósł 18,96% w porównaniu do 19,04% na koniec grudnia 2018 r. i 18,86% r/r.

Na koniec marca 2019 r. działalność prowadziły 32 banki komercyjne, 547 banków spółdzielczych oraz 31 oddziałów instytucji kredytowych, podała też Komisja.

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).

(ISBnews)

23.05.2019 10:00
23.05.2019 10:00
Piątek, 24 maja 2019
- Czechy Wybory do Parlamentu Europejskiego
00:45 Nowa Zelandia Bilans handlu zagranicznego kwiecień
01:30 Japonia Inflacja konsumencka kwiecień
09:30 Szwecja Inflacja PPI kwiecień
10:30 Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień
12:00 Wlk. Brytania Sprzedaż detaliczna wg CBI maj
14:00 Polska Podaż pieniądza M3 kwiecień
14:30 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku kwiecień
14:30 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. kwiecień
19:00 USA Wystąpienie szefa Fed z Dallas (Robert Kaplan)