10:41 | GMT: 09:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 19989 pozycji.
20.03.2018 09:45
20.03.2018 07:57

Kruk odnotował 295,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 248,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik netto grupy wyniósł 295 mln zł, był o 19 % wyższy niż w ubiegłym roku i najwyższy w historii Kruka. W czwartym kwartale, Grupa zanotowała natomiast 4 mln zysku netto, głównie w wyniku negatywnych przeszacowań na portfelu włoskim oraz wzrostu stopy podatkowej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 420,77 mln zł wobec 349,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,35 mln zł w 2017 r. wobec 792,17 mln zł rok wcześniej.

"Podsumowujemy rok silnego wzrostu na naszych najważniejszych rynkach, czyli w Polsce i Rumunii. Wysokie inwestycje w przeszłości, w połączeniu z unikatową strategią prougodową i wysoką efektywnością operacyjną, przełożyły się na rosnący strumień spłat z portfeli własnych. Na nowych rynkach, czyli we Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, wykorzystywaliśmy nasz know-how i dostosowywaliśmy procesy do lokalnych uwarunkowań społeczno-prawnych każdego z krajów" - powiedział prezes Piotr Krupa, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 29,51 mln zł wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA gotówkowa spółki wyniosła 837 mln zł. Była o jedną trzecią wyższa niż w poprzednim roku i obrazuje silną pozycję gotówkową KRUKa, podano także.

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)

19.03.2018 12:29
19.03.2018 11:17

Ponad 27% Polaków jest zdania, że firma, w której pracują, nie zapewnia im rozwoju i jasnej ścieżki kariery, wynika z ostatnich badań Work Service. Pracownicy najczęściej zwracają uwagę na brak odpowiednich szkoleń, a przeszło 1/3 osób dostrzega zjawisko szklanego sufitu w postaci zajętych stanowisk i braku kryteriów awansu. Jak podkreślają eksperci firmy rekrutacyjnej Antal, w obecnych warunkach rynkowych pracodawcy nie mają wiele czasu na reakcję, bo walka o pracowników rozgorzała na dobre. Specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio 8 ofert pracy rocznie, a przy zmianie zatrudnienia czynniki związane z możliwością rozwoju są dla nich równie istotne co stawki wynagrodzeń.

"W warunkach rekordowego popytu na pracowników i niskiego poziomu bezrobocia wielu pracowników szuka optymalnych dla siebie miejsc zatrudnienia. Z ostatnich danych z Barometru Rynku Pracy IX wynika, że jeszcze w 2018 r. niemal 14% obecnie zatrudnionych osób planuje poszukać nowego miejsca pracy. Ważnym czynnikiem przy ich wyborze będą nie tylko warunki zatrudnienia, ale również długofalowe możliwości rozwoju czy perspektywy awansu. I choć 63% pracowników jest zadowolonych z praktyk rozwojowych podejmowanych przez pracodawców, to przeszło 1/4 ocenia je negatywnie. W największym stopniu na brak możliwości rozwoju zwracają uwagę osoby w wieku 45-54 lata - w tej grupie jest to 1/3 badanych. Również względy dochodowe mają w tej kwestii znaczenie. Wśród osób zarabiających do 2 000 zł netto ponad 40% respondentów negatywnie ocenia możliwości rozwojowe" - czytamy w komunikacie.

Największe niezadowolenie wywołuje brak odpowiedniego systemu szkoleń (38,2%). Na kolejnych miejscach znalazły się elementy związane z powstaniem szklanego sufitu. 35% respondentów wskazało, że stanowiska na wyższych szczeblach są już pozajmowane, a w 32% przypadków pracownicy nie mają jasnych kryteriów awansu. Obie te kwestie najczęściej wskazują osoby młode w wieku do 35 lat, podano również.

"Firmy w dużym stopniu już dziś borykają się z problemem rotacji pracowniczej. Obecnie 45% otwieranych rekrutacji ma służyć utrzymaniu obecnego poziomu zatrudnienia. Dlatego pracodawcy, chcąc walczyć z odejściami, sięgają głównie po podwyżki, których dynamika w sektorze przedsiębiorstw w ostatnich miesiącach znajduje się w okolicach 7%. Ale nie można zapominać również o tworzeniu lepszych perspektyw zatrudnienia. Możliwości rozwoju i awansu stają się dziś kluczowe, bo szczególnie osoby młode narzekają na powstawanie szklanego sufitu. A nierozwiązanie tego problemu może skutkować dalszym pogłębianiem się problemów z utrzymaniem pracowników. Jak wynika z naszych badań, wśród osób negatywnie oceniających szanse na rozwój zawodowy ponad połowa planuje odejść z pracy" - podkreślił dyrektor ds. analiz w Work Service Andrzej Kubisiak, cytowany w materiale.

Jak wynika z raportu Antal, specjaliści i menedżerowie otrzymują średnio 8 zaproszeń do procesów rekrutacyjnych rocznie. Jednocześnie co trzeci z nich aktywnie poszukuje pracy. To oznacza, że pracodawca, który pozostaje bierny wobec rosnących wymagań swoich pracowników oraz zmieniających się realiów rynku pracy, może doświadczyć ogromnych problemów kadrowych i nie jest to odległa perspektywa. Dla 40% badanych główną przyczyną odejścia z pracy były ex aequo: propozycja wyższego wynagrodzenia oraz bardziej atrakcyjne możliwości rozwoju kariery. Co więcej, 36% specjalistów i menedżerów przyznaje, że powodem odejścia z firmy było złe zarządzanie i zła atmosfera w pracy (26%). Wysoki czynnik wskazań ma również niejasna ścieżka awansu w firmie lub jego brak przez dłuższy czas (25%).

"Do jednej z najczęstszych przyczyn rotacji w firmach należy brak możliwości awansu i niejasna ścieżka kariery. Jednocześnie wiele organizacji cechuje płaska struktura, która pozornie nie daje możliwości awansu pionowego. Istnieją jednak inne dobre praktyki, takie jak budowanie pozytywnej atmosfery w organizacji, wewnętrzny employer branding, oferowanie benefitów pozapłacowych czy możliwość szkoleń pracowników. Często kandydaci poszukujący pracy zwracają uwagę, że problemem w poprzednim miejscu zatrudnienia był niekoniecznie brak awansu pionowego, ale brak nowych wyzwań w organizacji. Z takich sytuacji korzystają firmy konkurencyjne, które stosują coraz bardziej wyszukane rozwiązania, by przyciągnąć tych najbardziej pożądanych pracowników. Rekrutacja w środowisku nacechowanym zaciętą rywalizacją jest obecnie jednym z największych wyzwań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę fakt, że aż 74% badanych rozważyłoby relokację w przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy, warto zastanowić się nie tylko nad tym, jak pozyskać pracownika, ale przede wszystkim - jak go zatrzymać" - podsumował konsultant Antal Sales & Marketing Krzysztof Borkowski.

Dane pochodzą z badania Antal "Aktywność specjalistów i menedżerów", wrzesień 2017. oraz z badania Work Service S.A. Barometr Rynku Pracy IX, luty 2018.

(ISBnews)

19.03.2018 10:43

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) prognozuje, że wzrost PKB Polski wyniesie 4,2% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r., podano w marcowym wydaniu "Przeglądzie Gospodarczym Polski". W listopadzie ub.r., Organizacja spodziewała się, że wzrost PKB Polski wyniesie 3,5% w 2018 r.

"Wzrost gospodarczy pozostaje silny. Rosnące transfery socjalne i boom na rynku pracy wspierają szybki wzrost konsumpcji. Stopa bezrobocia jest na rekordowo niskim poziomie, rosną braki siły roboczej, pojawiają się też oznaki przyspieszania wzrostu płac. Oczekuje się dalszego zacieśnienia na rynku pracy, prowadzące do nieco szybszego wzrostu płac oraz inflacji. Po znacznym spadku w 2016 r., oczekuje się odbicia inwestycji, dzięki szybszej alokacji unijnych funduszu strukturalnych, ograniczeniom mocy wytwórczych i niskim realnym stopom procentowym" - czytamy w raporcie.

Organizacja prognozuje, że konsumpcja prywatna wzrośnie o 4,4% w tym roku, o 3,9% w przyszłym roku, a publiczna - odpowiednio o: 3,3% i 2,8%. Spodziewa się też wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 9% w 2018 r. i o 5,9% w 2019 r.

W rapaorcie OECD zachęca rząd do wykorzystania dobrej sytuacji gospodarczej w kraju i postępu społecznego do zmierzenia się z najważniejszymi wyzwaniami. Jak wskazuje Organizacja, aby utrzymać wzrost poziomu życia, Polska powinna rozwinąć zdolność innowacji, a także zwiększyć inwestycje w umiejętności i infrastrukturę.

Z raportu wynika, że wydatki na badania i rozwój utrzymują się na niskim poziomie, pomimo zwiększenia środków publicznych i wdrożenia ulg podatkowych. Ograniczone zaangażowanie biznesu jest niekorzystne dla szkolnictwa zawodowego, co ogranicza modernizację i poprawę produktywności licznych małych przedsiębiorstw w kraju.

(ISBnews)

19.03.2018 10:00
19.03.2018 10:00
19.03.2018 07:56
16.03.2018 14:44

Kalendarium wystąpień przedstawicieli głównych banków centralnych w dniach 19-25 marca 2018
 

Poniedziałek, 19 marca 2018


14:40 Raphael Bostic, prezes oddziału Fed w Atlancie
weźmie udział w międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Oddział Fed w Atlancie, Oddział Fed w Chicago i Oddział Fed w San Francisco, w Miami, w USA


Środa, 21 marca 2018

19:30 Jerome Powell, prezes Fed
weźmie udział w konferencji prasowej po posiedzeniu ws. stóp procentowych, w Waszyngtonie, w USA


Czwartek, 22 marca 2018

09:30 Sabine Lautenschlaeger, ECB
weźmie udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji zorganizowanej przez ING Group, w Brukseli, w Belgii
10:00 Daniele Nouy, ECB
wygłosi słowo wstępne podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Bank Centralny, we Frankfurcie, w Niemczech
20:00 Carolyn Wilkins, Bank Kanady
będzie przemawiała podczas spotkania zorganizowanego przez Rotman School of Management, w Toronto, w Kanadzie


Piątek, 23 marca 2018

13:10 Raphael Bostic, prezes oddziału Fed w Atlancie
weźmie udział w Knoxville Economics Forum, w Knoxville, w USA
15:30 Neel Kashkari, prezes oddziału Fed w Minneapolis
weźmie udział w moderowanej sesji pytań i odpowiedzi zorganizowanej przez Kathleen Hays z Bloomberga, w Nowym Jorku, w USA
Wszystkie godziny podano wg czasu polskiego.
 

16.03.2018 14:26

Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu 2018 r. o 10,5% r/r do 16 853 mln euro, zaś import wzrósł o 15,4% r/r do 17 057 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło -204 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +477 mln euro.

"W styczniu 2018 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 70,2 mld zł, co oznacza wzrost o 3,5 mld PLN, tj. o 5,2% w stosunku do analogicznego okresu 2017 r. Do zwiększania eksportu przyczyniła się przede wszystkim większa sprzedaż produktów klasyfikowanych jako towary konsumpcyjne oraz żywność. Kontynuowana była także wzrostowa tendencja w eksporcie samochodów ciężarowych" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Wartość importu towarów w porównaniu ze styczniem 2017 r. wzrosła o 6,4 mld zł, tj. o 9,9% i osiągnęła poziom 71 mld zł. Do wzrostu przyczyniło się przede wszystkim zwiększenie wielkości dostaw ropy naftowej i węgla kamiennego. W styczniu 2018 r. odnotowano także wzrost importu samochodów osobowych zarówno nowych, jak i używanych, podano także.

Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 0,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 2,1 mld zł.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 17,7 mld zł i w porównaniu do stycznia 2017 r. wzrosły o 1,8 mld zł, tj. o 11,6%. Wartość rozchodów wyniosła 11 mld zł i wzrosła o 0,6 mld zł, tj. o 5,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,7 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,4 mld zł), usług transportowych (1,9 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,4 mld zł)" - czytamy dalej.

(ISBnews)

Wtorek, 20 marca 2018
- świat Spotkanie G20
01:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA marzec
01:30 Australia Indeks cen nieruchomości IV kw.
07:45 Szwajcaria Prognozy gospodarcze SECO I kw.
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego luty
08:00 Niemcy Inflacja producencka luty
09:00 Węgry Wynagrodzenia styczeń
10:30 Słowacja Stopa bezrobocia luty
10:30 Wlk. Brytania Inflacja producencka luty
10:30 Wlk. Brytania Inflacja konsumencka luty