22:23 | GMT: 20:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
4FM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 119.588 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
4FM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ALC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto Alchemia S.A. za rok 2018, podziału zysku netto Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. za rok 2018, pokrycia starty netto za okres 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 października 2018 r. oraz podziału zysku netto Huta Batory Sp. z o.o. za okres od dnia 19 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 oraz podziału zysku netto Rurexpol Sp. z o.o. za rok 2018.
ALI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
APT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
CFS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CHP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
DIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018 oraz przekazania środków z kapitału rezerwowego spółki na pokrycie straty za rok obrotowy 2017.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ENT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ETX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
BHW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,74 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
MXC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2018.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz istnienia spółki.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez PKO Leasing Spółka Akcyjna po cenie 23,75 zł za akcję.
PBX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018, tj. za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r.
PWX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ZAP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.
RAF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
RBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
SKN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2018.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
STO 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
ULG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
UNI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
VOX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
wykres VRG
VRG 
GPW 
 
Początek notowań spółki VISTULA (VST) pod nazwą VRG (VRG) w związku ze zmianą firmy.
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczeniu części zysków wypracowanych w latach poprzednich na wypłatę dywidendy.
ENG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
KRU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres APS
APS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
ART 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
1AT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,70 zł na akcję.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018 oraz połączenia (scalenia) akcji spółki.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
BOW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CDL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
COR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto /pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
ETX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
FKD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2018.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/pokrycia straty za rok 2018.
IGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IMC 
GPW 
 
ZWZA
GKI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KRI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody lub zatwierdzenia transakcji powodujących obciążenie aktywów spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki w związku z emisją przez spółkę obligacji serii F1.
LVC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MVP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 oraz pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2018 r.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BKM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
PHR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.
PLW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
QUB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RDL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
RNC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RMK 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
RON 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz kontynuacji działalności spółki.
WTN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wygenerowanego w 2018 roku.
ZST 
GPW 
 
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz zmian w kapitale rezerwowym.
PEO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonym zgodnie z MSSF UE, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
5AH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
ASA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
ASM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
1AT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,70 zł na akcję.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.
BPN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ wyłączenia zysku od podziału/ pokrycia straty.
BOW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
B24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
CAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2018.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
DKR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DOM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 9,05 zł na akcję.
DLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in.dalszego istnienia spółki oraz podziału zysku za rok obrotowy 2018.
EMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
FPO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018r.
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
INS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
INT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
LAB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 i 2018.
MBF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ICE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
MIR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
MLT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.399.000 akcji serii A, 1.399.000 akcji serii B, 1.202.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za roku obrotowy 2018 oraz podziału wyniku z lat ubiegłych.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018 r. i wypłaty dywidendy.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
RHD 
GPW 
 
NWZA
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RCW 
NC 
 
NWZA ws. zmian osobowych w RN.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SES 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SKT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.
SBE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
SNX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
TAR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
TLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
VAB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
XPL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
ZST 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 60 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2018 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
01C 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
4MS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,94 zł na akcję.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
AER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2018.
AML 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,08 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, zakończony w dniu 31 grudnia 2018 roku.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
BAL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto osiągniętej w roku obrotowym 2018.
BML 
GPW 
 
ZWZA
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. min. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
CZK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu spółki oraz zmian w RN. ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
CTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
DOK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
DRP 
GPW 
 
ZWZA
EDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
EBX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
EKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GTP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
GOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2018.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HMI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
HOT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
IBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
IDM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 r.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
LAB 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
LSH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy oraz dalszego istnienia spółki.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku/ straty za rok 2018.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
MDI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MCP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku.
MND 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
MLG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.
MLS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 142,44 HUF na akcję.
wykres MSM
MSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2018.
NNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2018.
NXB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ODL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,3 zł na akcję.
ONC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
OUT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
QON 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
RBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2018.
STE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
SLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
T2P 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ straty netto za rok obrotowy 2018.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
WWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WLT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
WTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za okres od 01 styczniu 2018r. do 31 grudnia 2018r.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PUE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ALR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CPS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,93 zł na akcję.
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
ARH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TYP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto w roku obrotowym 2018.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia straty z lat ubiegłych.
BTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
BMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2018.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
wykres CDA
CDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
CHS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
CIG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2018 roku.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
CWP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
DCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
DEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
wykres EBC
EBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EBX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EPR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2018 w całości na zwiększenie kapitału zapasowego.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in.przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2018.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
FOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
FTI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy za rok obrotowy 2018.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2018.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
HBG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
IDA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.
IF4 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IGN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
JJB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
KPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
KPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2018.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
MCE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
MOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ODL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,3 zł na akcję.
OUT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
PBX 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
PEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
PPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
PFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
PME 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.
P24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2018.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
PMT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
RWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz zysku spółki z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
RPC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2018 r.
SCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2018.
SET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/06/2018 z 25 czerwca 2018, decyzji o dematerializacji akcji serii G i wprowadzenia ich do obrotu na NC, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członka zarządu ds. technicznych, decyzji o dematerializacji akcji serii H i wprowadzenia ich do obrotu na NC, zmiany statutu.
SFN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SSO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.
STP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SUL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
TBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018.
TLH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
THD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
TRK 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ULG 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
VTI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz wypłaty dywidendy.
VIN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
WIK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2018.
XTP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.
APA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
HDR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2018 roku.
UFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2018.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KZS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MGC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MGC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
MLS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.