02:37 | GMT: 00:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
06N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
4MB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
ALI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,49 zł na akcję.
ALU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
APT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,85 zł na akcję.
1AT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,54 zł na akcję.
BFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
B24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok 2017.
BMC 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii I i J, zmiany statutu oraz wyboru członków RN na czwartą kadencję.
CSR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,05 zł na akcję.
CLN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
CLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
DOM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.
wykres EC2
EC2 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
ENI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
F51 
NC 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2017 r. z kapitału zapasowego.
FLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
GLC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru.
GPP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BHW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,11 zł na akcję.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K.
KAN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
KTY 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 23,94 zł na akcję.
KMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
KOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
MAD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MPH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MXC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MEG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
MRG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
QUB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
RWD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok i dalszego istnienia spółki.
REM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
RBS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
ROV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
SES 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SEV 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla zarządu i emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu oraz zwiększenia składu RN.
SGN 
GPW 
 
ZWZA ws. uchylenia uchwały nr 2 NWZ z 16 stycznia 2018 r., podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz emisji obligacji w ramach programu emisji.
TLX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
TBL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
TRN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
UNI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
2CP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r.
ACT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2017.
BAL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
BML 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BSC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
CAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
CSR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
CPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w roku obrotowym 2017.
COR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto/ pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
CTG 
GPW 
 
ZWZA
DOM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję.
ECK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
GEU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Przydział akcji serii I.
FFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GTP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
GOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.
INS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
INV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
KPI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
KTY 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 23,94 zł na akcję.
MXC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MCP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
MLP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.
MCE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
wykres OAT
OAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
OPF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
OTM 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
PMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
PTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
PBT 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A2, 831.900 akcji serii B, 594.833 akcji serii C.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017r.
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
RFK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
RAF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RBW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
RDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/przeznaczenia zysku z roku 2017.
RBS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
SEK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
SFN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
SKA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
TXN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
TMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
TSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
TOA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
TRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
VIN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
XPL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
ENG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2017.
AWM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017, pokrycia pozostałych strat historycznie poniesionych w latach poprzednich, pokrycia ujemnego kapitału z połączenia pod wspólną kontrolą, utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie przyszłych strat.
ARA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ATC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ARC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BMX 
NC 
 
ZWZA ws.m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 33 CZK na akcję.
CMR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników spółki na lata 2018-2020.
ELT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ESK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
EAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
GRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok obrotowy 2017.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
HLD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
HOT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przekazania zysku netto za rok 2017, dalszego istnienia spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M w ramach subskrypcji prywatnej.
IDM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
INT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
LSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok obrotowy 2017.
LCC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
LEN 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
MVP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MOE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2017.
NNG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok obrotowy 2017.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PLW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
PRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ZAP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 4,46 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
RBW 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
RHD 
GPW 
 
ZWZA
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2017.
SBE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
THD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
TOR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej za rok 2017.
VIN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
VST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
WRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CPS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2017, pokrycia straty Metelem Holding Company Ltd. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 6 kwietnia 2017 r. oraz pokrycia straty Eileme 1 AB _publ_ za rok obrotowy 2017.
ATT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
01C 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ABC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
ABM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku za 2017 rok.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2017 rok.
AGR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
AMC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
AQT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
TYP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2017.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,52 zł na akcję.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku z 2017 roku.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2017.
BDZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
BST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 r.
BTX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku.
BLO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
BTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
CCE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
CTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 33 CZK na akcję.
wykres CFG
CFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
CTS 
GPW 
 
ZWZA
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
DOK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
D24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, podziału zysku za rok obrotowy 2017r. oraz użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.
EDI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EFX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
ENE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EXA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz podziale zysku z lat ubiegłych i innych zmianach w kapitałach spółki.
FAV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
FOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
FTI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GEN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
GNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
GKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GPR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
GCN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IBS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
IDE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IIA 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
wykres INC
INC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IDT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
IFA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r.
CAR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,71 zł na akcję.
INT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
INM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ISG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
KPL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
KKH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
KPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
KZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
KVT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
LBW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in.pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
MAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MXP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MNS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
MER 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.
MRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MWT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,46 zł na akcję.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podziału akcji i odpowiedniej zmiany statutu.
NST 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NXB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
ONC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
OBL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
PMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
PIL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 r.
PFR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PMT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
PLE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.
RON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2017.
SNW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 r.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SFG 
GPW 
 
ZWZA
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2017.
SLK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
SMS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SON 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 BGN na akcję.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
STO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SUL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
T2P 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
UFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
URS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VVR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
PGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2017 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
71M 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
7FT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
ABC 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku.
ADM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AFC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
AAT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
wykres APS
APS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ARE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
ARK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
ARX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy i użycia kapitału rezerwowego i zapasowego oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ATO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty osiągniętej w 2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
AUX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
BGD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017 rok.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
BIT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, z wyłączeniem prawa poboru.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
BSA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
CLS 
NC 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom serii B, C, D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
CHP 
NC 
 
NWZA ws. przyznania warrantów subskrypcyjnych serii A, transzy A1.
CIE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,50 zł na akcję.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.
COM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – dalszego istnienia spółki.
CPG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytych strat za ubiegłe lata obrotowe oraz sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres CWA
CWA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok, dalszego istnienia spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu pokrycia strat spółki.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
EKS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty, podziału zysku.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
ERN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ERC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za rok 2017.
EHG 
GPW 
 
ZWZA
ETX 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,52 zł na akcję.
EVE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
EXC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FMF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
FUT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
GTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
GBK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2017.
GRP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
GRT 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
GME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
GRC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
HRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
HBG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
HRT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HPS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
HYP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
IBC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
IF4 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
IDT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ITL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 rok.
CAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
IVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 r. oraz pokrycia straty netto za 2016 r.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz kontynuacji działalności spółki.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
KPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
LAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
LRK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty/ podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
LRQ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2017.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
LBT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
LBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
LSI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LUK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MLB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MRA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MBP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii F.
MDI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MGC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok oraz dalszego istnienia spółki.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.
MMS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2017.
NIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
NEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto oraz wyrażenia zgody na przedłużenie terminu spłaty pożyczki udzielonej prezesowi zarządu.
NFP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
OPT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
OTS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycie straty powstałej w roku 2017 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z nowych umów kredytowych oraz innych nowych zobowiązań finansowych spółki.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
BKM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
wykres PCM
PCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, warunkowej wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
OIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017, tj. za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
PRF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku wypracowanego w 2017 r.
PRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
PBB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2017 rok.
P24 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok 2017.
PMA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok oraz sprostowania uchwały o podziale zysku za 2016 r.
QMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
RNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
RUN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 i 2017 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w roku obrotowym 2017.
SCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym 2017.
SEL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2017 roku.
STE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SPH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 BGN na akcję.
STD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
STK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
TXF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeksięgowania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TLV 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
TME 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
VIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
VOI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
VOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 25 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
WOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
WSE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wygenerowanej w 2017 roku.
XSM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ZMT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
APA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
ASR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2017 oraz scalenia (połączenia) akcji.
HDR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
IAG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IGN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 r.
KIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za 2017 rok.
MDN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku za rok obrotowy 2017.
MMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017 lub pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2017.
PME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
REV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
SMS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów