22:49 | GMT: 21:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRU 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ASR 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
1AT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CIG 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
DIN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DNP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.000 akcji serii N oraz 300.000 akcji serii O.
MRC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych.
RBW 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez WOHO Holdings Limited po cenie 14,88 zł za akcję.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
4MB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
APN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AQT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ARE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ATR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BRG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CAM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CCE 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
CDL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CZK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
COM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
DAM 
NC 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres IFM
IFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFR 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
INW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
LCC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MAK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MOD 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NST 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PCI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PLI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SNK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SEK 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SES 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 750.000 akcji serii A2, 50.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C oraz 450.000 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC.
SUN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres ZUE
ZUE 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ADF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
AST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BCI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2017 rok.
BER 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
B24 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CLC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
DEV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ECR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FKD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
FHD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GTK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GPP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GME 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
HMI 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IFA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INK 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
JJB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KFM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
LPS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
LEN 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MDG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MGS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MMD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MOB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NXB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
NTT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
OPN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ORP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PAT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PHR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PLX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PRS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
QUB 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
SEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TLH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
UFC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UTD 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WDB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
YOL 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia kapitałów rezerwowych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego spółki i zmiany statutu.
YOL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
wykres BMW
BMW.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
B3S 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
BFT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
GOB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
BHW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
K2I 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KRK 
GPW 
 
Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.
MXC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MBR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NVA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
RMK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
SAN 
GPW 
 
ZWZA
T2P 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
ENA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EUR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BST 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LWB 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BSC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CPG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DAM 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ECH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IVE 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki, celem zabezpieczenia zaciągniętej przez prezesa zarządu pożyczki w kwocie 950.000,00 zł (dziewięciuset pięćdziesięciu tysięcy złotych) przeznaczonej na objęcie i pokrycie 380.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
RWL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RBC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TSG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOR 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VOX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów