21:03 | GMT: 20:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
12.03.18 10:18

Barometr Ofert Pracy (BOP) - wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ofert pracy - wzrósł o 9,4 pkt m/m i wyniósł 267,3 pkt w lutym 2019 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Autorzy raportu podkreślają, że w bieżącym roku pracodawcy wyjątkowo szybko rozpoczynają akcję rekrutacyjną z myślą o sezonie wiosenno-letnim.

"Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w marcu wzrósł przekraczając spadki z poprzednich dwóch miesięcy. W bieżącym roku pracodawcy wyjątkowo szybko rozpoczynają akcję rekrutacyjną z myślą o sezonie wiosenno-letnim. W ubiegłych latach sezonowe wzrosty następowały później. Obecnie wysoka konkurencja pomiędzy pracodawcami o pracownika przyczyniła się do wczesnych akcji rekrutacyjnych. Zmiany bezrobocia podążają za zmianami zapotrzebowania na pracę" - czytamy w raporcie.

Stopa bezrobocia, po wyłączeniu bezrobotnych zatrudnianych na umowy sezonowe, od kilku miesięcy szybko się obniża, wskazało BIEC.

"Zatrudnianie ruszyło przede wszystkim w województwach o największej dynamice zmian gospodarczych. Są to regiony najlepiej rozwinięte, na czele których stoi woj. mazowieckie – lider liczby, jak i tempa kreacji nowych etatów. Spośród słabiej rozwiniętych regionów wyraźnie wybiło się woj. podlaskie, a wśród średnio rozwiniętych – zachodniopomorskie. W tym pierwszym regionie, w przeciwieństwie do przeciętnej krajowej, liczba ofert wzrastała nawet w poprzednich dwóch miesiącach sezonu zimowego. Pozytywna, choć słabsza tendencja występuje w woj. podkarpackim i opolskim" - czytamy dalej.

W pozostałych regionach fluktuacje ofert były większe. Zachodniopomorskie z nawiązką odrobiło wyraźny spadek obserwowany w styczniu.

"W rezultacie ostrego wzrostu liczby ofert w lutym, bilans zimowych zmian na rynku wakatów w większości województw wypada pozytywnie. Jedynie w trzech województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim skumulowany przyrost liczby wakatów utworzonych przez przedsiębiorstwa w trzech ostatnich miesiącach był ujemny" - wskazało Biuro.

W lutym procentowo najwięcej wakatów w Internecie przybyło dla pracowników usług. Dynamika kreacji nowych miejsc pracy dla absolwentów nauk społecznych i ścisłych była zbliżona i nieco niższa niż w przypadku zawodów usługowych. Najwolniej kreowano miejsca pracy dla pracowników fizycznych, przy pracach prostych, nie wymagających specyficznego wykształcenia. Ogólnie rzecz biorąc najwyższa dynamika wzrostu wolnych miejsc pracy wystąpiła głównie dla zawodów, w przypadku których w ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy sezonowe spadki, podano także w materiale.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

(ISBnews)

Czwartek, 13 grudnia 2018
01:30 Australia Biuletyn kwartalny RBA IV kw.
08:00 Niemcy Inflacja konsumencka listopad
08:45 Francja Inflacja konsumencka listopad
09:15 Szwajcaria Inflacja producencka listopad
09:30 Szwecja Stopa bezrobocia listopad
09:30 Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych IV kw.
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
12:00 Turcja Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
13:45 Strefa Euro Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
14:30 USA Ceny importu i eksportu listopad