20:48 | GMT: 19:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
30.11.18 09:00

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł o 0,6 pkt m/m w listopadzie 2018 r., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Był to pierwszy wyraźny spadek odnotowany w ciągu ostatniego półrocza, kiedy to wskaźnik systematycznie wzrastał, choć tempo zmian początkowo przybierało na sile, a następnie zmalało.

"Taka tendencja zmian może oznaczać dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy w perspektywie najbliższych miesięcy i kontynuację spadku stopy bezrobocia. Tym niemniej, mając na względzie ograniczenia strony podażowej w postaci braku efektywnej podaży pracy oraz symptomy nadchodzącego spowolnienia gospodarki - ograniczające popyt na pracę, dalszy spadek bezrobocia może być stosunkowo niewielki" - czytamy w raporcie.

Siedem składowych wskaźnika oddziałuje w kierunku dalszego spadku bezrobocia, jedna agregatowa kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych zapowiada wzrost stopy bezrobocia rejestrowanego, przy czym najnowsze dane dla tej zmiennej dotyczą września, podkreśliło Biuro.

"Wartości średniego tygodniowego czasu pracy uległy istotnym zmianom jakościowym w ostatnich latach, przyjmuje on przeciętnie niższe wartości niż we wcześniejszych okresach dobrej koniunktury, podlega mniejszym wahaniom w poszczególnych fazach cyklu koniunkturalnego, a od połowy 2017 właściwie nie przekracza wartości 40h tygodniowo. Prawdopodobnie dla współczesnego pokolenia pracowników czas wolny stał się bardziej cenny niż wynagrodzenie za dodatkową pracę" - podkreśliło Biuro.

Eksperci wskazują, że wśród przedstawicieli przedsiębiorstw ponownie pojawiło się więcej firm planujących wzrost liczby zatrudnionych pracowników. Przedsiębiorcy firm średnich i dużych optymistycznie oceniają ogólny stan gospodarki.

"W układzie branżowym największe wzrosty zatrudnienia planowane są przy wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz przez producentów pozostałego sprzętu transportowego" - podaje Biuro.

"Podkreślić jednak należy, że tendencja do wzrostu zatrudnienia w firmach sektora przetwórczego pojawiła się po raz pierwszy od początku roku. W poprzednich miesiącach odnotowywano coraz ostrożniejsze plany zatrudnieniowe przedsiębiorstw, wyrażone malejącą przewagą odsetka firm deklarujących wzrost zatrudnienia nad odsetkiem firm deklarujących redukcję zatrudnienia. Tak więc, jest to dopiero pierwszy miesiąc odwrotu od dotychczasowego trendu i może mieć charakter krótkotrwały" - czytamy dalej.

W październiku zmalała liczba młodych oraz długotrwale bezrobotnych. Co więcej, zmalała liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy, podano w materiale.

(ISBnews)

Wtorek, 18 grudnia 2018
01:30 Australia Protokół z posiedzenia RBA grudzień
07:45 Szwajcaria Prognozy gospodarcze SECO IV kw.
10:00 Polska Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie listopad
10:00 Niemcy Indeks instytutu Ifo grudzień
13:00 Słowacja Wystąpienie publiczne szefa Banku Słowacji (Jozef Makúch)
14:00 Węgry Decyzja ws. stóp procentowych grudzień
14:30 Kanada Produkcja sprzedana październik
14:30 USA Pozwolenia na budowę domów listopad
14:30 Słowacja Saldo rachunku bieżącego październik
14:30 USA Rozpoczęte budowy domów listopad