16:31 | GMT: 14:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
01.10.19 07:07

Tauron Polska Energia odnotował 141,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 69,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 260,66 mln zł wobec 79,4 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 996 mln zł wobec 936 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i rekompensaty sięgnęły 5 085,05 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 4 188,65 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 666,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 567,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży i rekompensatach w wysokości 10 397,85 mln zł w porównaniu z 8 825,53 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Tauron wypracowała wyższe o 18% niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym" - czytamy w komunikacie.

Grupa Tauron wypracowała w I półroczu EBITDA na poziomie 2,2 mld zł. Największy udział w EBITDA mają: Segment Dystrybucja (61% udziału) z EBITDA w wysokości 1 337 mln zł oraz Segment Wytwarzanie (24% udziału) z EBITDA na poziomie 539 mln zł.

Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2019 r. wyniosły 1,64 mld zł i były wyższe o 5% od nakładów poniesionych w tym samym okresie ubiegłego roku (1,56 mld zł).

"Wzrost spowodowany był przede wszystkim wyższymi inwestycjami w segmentach: Dystrybucja (wzrost o 90 mln zł) i Wydobycie (wzrost o 66 mln zł). Łączny capex w segmencie Dystrybucja wyniósł 863 mln zł, a największe środki przeznaczone zostały na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (502 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (300 mln zł). W segmencie Wytwarzanie największe wydatki związane były z budową bloku o mocy 910 MW w Jaworznie (254 mln zł)" - czytamy dalej.

W stosunku do końca 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań finansowych netto o 3% oraz wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,6x.

"Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Tauron jest stabilna, czego potwierdzeniem jest utrzymanie ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Odnosząc się do ostatniej akwizycji farm wiatrowych warto podkreślić, że dzięki tej transakcji istotnie zwiększymy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie" - powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Produkcja energii elektrycznej Grupy Tauron wyniosła 7,2 TWh w I półroczu, tj. o 5% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,6 TWh).

"Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej. W wyniku korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35% więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh)" - wskazano także.

W I półroczu 2019 r. produkcja ciepła wyniosła 6,4 PJ i była niższa o 5% r/r, a sprzedaż ciepła w tym okresie zmniejszyła się o 1% do poziomu 8,8 PJ, co było efektem wyższych temperatur zewnętrznych.

Grupa Tauron w analizowanym okresie dostarczyła klientom 26,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszego półrocza 2018 r., kiedy dostarczono łącznie 26 TWh energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła do 5,63 mln.

W I półroczu 2019 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki segmentu Sprzedaż i Wytwarzanie wyniosła 17,0 TWh i była o 1% r/r niższa.

Produkcja węgla handlowego wyniosła 2,3 mln ton, co oznacza spadek o 11% r/r. Niższa produkcja była wynikiem licznych przezbrojeń ścian i trudnych warunków górniczo-geologicznych.

W pierwszym półroczu 2019 r. 53% zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych, podano również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 613,02 mln zł wobec 1 011,73 mln zł straty rok wcześniej.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czwartek, 28 maja 2020
02:00 Australia Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
03:30 Australia Nakłady kapitałowe sektora prywatnego I kw.
09:00 Szwecja Indeks zaufania konsumentów maj
09:00 Słowacja Inflacja producencka kwiecień
09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna kwiecień
09:00 Węgry Wynagrodzenia marzec
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC maj
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe maj
09:00 Szwecja Indeks zaufania w przemyśle maj
09:30 Szwecja Wyniki sprzedaży detalicznej kwiecień