15:53 | GMT: 14:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
09.01.19 15:47

Wskaźnik koniunktury w przemyśle przetwórczym, wyliczany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH), spadł o 1,7 pkt m/m i wyniósł -8,3 pkt w grudniu 2018 r., podał Instytut. Wskaźnik jest niższy od wartości sprzed roku o 10,1 pkt.

"W grudniu koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa dalszemu pogorszeniu. Wartości sald głównych pytań ankiety maleją, zarówno w skali miesiąca jak i roku. Przedsiębiorstwa oczekują dalszego pogorszenia koniunktury w nadchodzących miesiącach" - czytamy w komunikacie.

Spadek wartości wskaźnika odnotowały zarówno firmy prywatne jak i publiczne. W publicznych spadek był znacznie większy. Zmniejszyły się  salda poziomu produkcji, zamówień, zarówno w ujęciu ogółem jak i eksportowym, zatrudnienia oraz oceny ogólnej kondycji gospodarki polskiej. Maleją zapasy. Przedsiębiorstwa informują o spadku poziomu cen oraz pogorszeniu ich sytuacji finansowej. Utrzymują się różnice w ocenach firm prywatnych i publicznych. W tym badaniu dotyczą one zwłaszcza skali zachodzących zmian. Bardziej pesymistyczne są przewidywania firm prywatnych, podano również.

"Zmiany koniunktury były zróżnicowane w poszczególnych wyróżnionych przekrojach. W przekroju według głównych grup produktowych największe pogorszenie koniunktury odnotowano w przedsiębiorstwach produkujących półprodukty. Poprawa miała miejsce tylko w przedsiębiorstwach produkujących dobra konsumpcyjne, zarówno trwałe jak i nietrwałe. W przekroju według wielkości firm pogorszenie koniunktury odnotowano w firmach zatrudniających od 51 do 250 i od 251 do 500 pracowników" - czytamy dalej.

W przekroju regionalnym pogorszenie koniunktury odnotowano w regionach: południowo-zachodnim, północnym i centralnym. W pozostałych regionach miała miejsce poprawa koniunktury. Najwyższą wartość, 0,9 pkt., wskaźnik przyjął dla regionu północno-zachodniego. Najniższą, -20,5 dla regionu południowo-zachodniego.

(ISBnews)

Piątek, 22 marca 2019
- Strefa Euro Szczyt Unii Europejskiej
00:30 Japonia Inflacja konsumencka luty
01:30 Japonia Indeks PMI dla przemysłu marzec
02:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Atlanty (Raphael Bostic)
09:15 Francja Indeks PMI dla usług marzec
09:15 Francja Indeks PMI dla przemysłu marzec
09:30 Niemcy Indeks PMI dla usług marzec
09:30 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu marzec
10:00 Strefa Euro Bilans płatniczy styczeń
10:00 Polska Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS marzec