09:48 | GMT: 07:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CNT

Data
Spółka
Wydarzenie
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CNT
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
CNT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CNT
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CNT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CNT
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
CNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
CNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
CNT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017. NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
CNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CNT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BFIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Zbigniewa Jakubasa, Energopol - Warszawa S.A., Energopol - Trade S.A., Multico Sp. z o.o. i Wartico Invest sp. z o.o.
CNT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BFIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, Zbigniewa Jakubasa, Energopol - Warszawa S.A., Energopol - Trade S.A., Multico Sp. z o.o. i Wartico Invest sp. z o.o.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CNT
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
CNT
NWZA ws. zmiany (korekty) uchwały numer 6 ZWZ z dnia 13 czerwca 2017 roku.
CNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
CNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
CNT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CNT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
CNT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
CNT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CNT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CNT
NWZA ws. zmiany siedziby, przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu w zakresie firmy spółki.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
CNT
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
CNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
CNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
CNT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CNT
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CNT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
CNT
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
CNT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
CNT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
CNT
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
CNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
CNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
CNT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN.
CNT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
CNT
Publikacja raportu za 2013 rok.
CNT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
CNT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CNT
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
CNT
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
CNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
CNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
CNT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
CNT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CNT
Publikacja raportu za 2012 rok.
CNT
Początek notowań spółki ENERGOPOL (EPL) pod nazwą CNT (CNT), w związku ze zmianą firmy.
CNT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CNT
NWZA ws. zmian statutu w zakresie zmiany firmy spółki oraz zmiany przedmiotu działalności, zwiększenia składu RN i wyboru dodatkowego członka RN.
CNT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
CNT
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
CNT
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
CNT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CNT
Publikacja raportu za 2011 rok.
CNT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
CNT
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Energopol-Południe SA.
CNT
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Energopol-Południe SA.
CNT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
CNT
NWZA ws. nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia.
CNT
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
CNT
WZA
CNT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CNT
Publikacja raportu za 2010 rok.
CNT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek