01:50 | GMT: 23:50 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INWAZJAPC

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
INWAZJAPC
Wykluczenie z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INWAZJAPC
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za pierwszy rok obrotowy, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru.
INWAZJAPC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INWAZJAPC
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INWAZJAPC
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
INWAZJAPC
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
INWAZJAPC
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku oraz za rok obrotowy 13 sierpnia 2010 / 31 grudnia 2011.
INWAZJAPC
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
INWAZJAPC
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INWAZJAPC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INWAZJAPC
Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INWAZJAPC
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INWAZJAPC
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INWAZJAPC
Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INWAZJAPC
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
INWAZJAPC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INWAZJAPC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D.
INWAZJAPC
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INWAZJAPC
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INWAZJAPC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek