13:06 | GMT: 11:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ATP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GKI 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu do 20% akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, zmiany wynagradzania członków RN i członków Komitetu Audytu oraz zmian w składzie RN.
INB 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ICA 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
KTY 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MBR 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia MSR przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym, zmian w statucie.
NGS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii L.
SMA 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
WLB 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
ADP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BMC.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
BA.US 
NYSE 
13:30
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
COP.US 
NYSE 
14:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
F.US 
NYSE 
13:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GSK.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LMT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LOGI.US 
NYSE 
16:00
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
V.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.