11:35 | GMT: 09:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
EUR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
KGH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
LTS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.
TPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
8FO 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej.
AFH 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
AIT 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.
ALD 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
ALK 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ALT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ALU 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
API 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
AQA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ATC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011, obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych.
ASE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
ATD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz przeznaczeniu niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
BLT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011, zmiany podziału akcji serii A na poszczególne serie oraz zatwierdzenia list osób uprawnionych do objęcia warrantów serii A.
BRK 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy.
BGS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego wypracowanego w roku 2011.
BER 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BMX 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz dematerializacji i wprowadzenia akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu.
wykres BOA
BOA 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok obrotowy 2011.
LWB 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 oraz zniesienia "Funduszu Załogi Banku Ochrony Środowiska S.A.
CLS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CAI 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
CFL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
wykres CEZ
CEZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 45 CZK na akcję.
CHS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
CZK 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
CIG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2011.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
DRE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu.
wykres EFH
EFH 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EKA 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2011 na kapitał zapasowy.
EKG 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, emisji i dematerializacji obligacji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, w tym z wyłączeniem prawa poboru.
EPD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok i straty z lat ubiegłych.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz określenia warunków na nabycie do 66 proc. akcji własnych.
ESK 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
ESS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FMF 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
FIN 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
GAL 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
GTR 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
GRL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
HRC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
MRH 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
HBP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
HRT 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
wykres I3D
I3D 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
IDE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
IFC 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz dalszego istnienia spółki, wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych serii C na akcje na okaziciela i zmiany statutu.
ICA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
CAR 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku.
INT 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ITX 
NC 
 
WZA
INV 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji spółki.
IPE 
GPW 
 
WZA ws. i.in. podziału zysku i ustalenia kwoty przeznaczonej do podziału.
ITM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
wykres IU
IUS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
K2I 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych celu ich umorzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
LET 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, zmiany firmy spółki i związanej z tym zmiany statutu.
LBD 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
MAB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MRA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, zwiększenia wartości nominalnej akcji oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
MBF 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MDA 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2011.
MRS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.
MIR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
MIP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
MSZ 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
NMX 
NC 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
NEM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2011 roku.
NOV 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NVT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
NTT 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2011 oraz wyrażenia zgody na skup akcji własnych.
OPF 
GPW 
 
WZA
OPG 
GPW 
 
WZA
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
PMG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
PIS 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz wyrażenia zarządowi zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (s.r.o.) w Republice Czeskiej.
PRF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,66 zł na akcję.
PRI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,84 zł na akcję.
RMS 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
RON 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz upoważnienia zarządu do dokonania emisji akcji.
RVU 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
SKN 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SCO 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2011.
SME 
GPW 
 
WZA
SOB 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku.
URL 
NC 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego wyniku za rok 2011.
VTG 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru.
VIN 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011 oraz zatwierdzenia i pokrycia straty z lat ubiegłych.
WDK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
WTF 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 03 lutego 2011 do 31 grudnia 2011.
ZRE 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
BBRY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.