23:18 | GMT: 21:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ATT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KGH 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 17 zł na akcję.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,83 zł na akcję.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
B2B 
NC 
 
NWZA ws. m.in. podziału zysku przejętej spółki B2BPartner sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
CKL 
GPW 
 
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz likwidacji kapitału rezerwowego utworzonego celem sfinansowania nabycia akcji własnych.
DAT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
ELZ 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po cenie 1,41 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Comp SA.
EMM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
FMO 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KOM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
KSW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,98 zł na akcję.
KPC 
NC 
 
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmian statutu.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MOM 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
CNG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ORN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,62 zł na akcję.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PCE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RDG 
NC 
 
NWZA ws. nabycia niezabudowanych nieruchomości, wyrażenia zgody na przeniesienie własności niezabudowanych nieruchomości, wyrażenia opinii / zgody na likwidację Diety Antyrakowej Spółki z o.o., udzielenia członkowi RN absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.