22:03 | GMT: 20:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AIT 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN oraz zmiany statutu.
ALS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AMB 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BMI 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
EFK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
GRE 
NC 
 
NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu, zmiany składu RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
WLB 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ZEP 
GPW 
 
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
COST.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.