13:40 | GMT: 11:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
DEM 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
EKG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
EMT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
FFO 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
GNT 
GPW 
 
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
KCH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
MON 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
SCO 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do obciążania w latach 2013-2014 wszystkich nieruchomości i ruchomości spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi ustanowionymi na zabezpieczenie spłaty udzielonych spółce kredytów i pożyczek oraz wykupu emitowanych obligacji, do wysokości powstałych z tego tytułu zobowiązań wraz z oprocentowaniem, odsetkami i kosztami.