04:40 | GMT: 02:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
BCM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty.
BMI 
GPW 
 
Wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
KOP 
NC 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
NWZA ws. podziału zysku i wyboru członka RN.
PEX 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PSM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BBRY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.