21:07 | GMT: 19:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 187.744 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, zmiany uchwał nr 20 i 21 XXI WZA z 14.03.2008 r., zmiany uchwał nr 2 i 3 XVI WZA z 27.10.2008 r. oraz zmiany statutu.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, połączenia akcji oraz zmiany statutu.
FIV 
NC 
 
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
FLD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 13.232.410 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.463.630 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IDA 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J, K, L i M od inwestorów indywidualnych.
IDM 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MDA 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MON 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 WZA z 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą nr 2 WZA z 20 sierpnia 2013 r.
ORG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PEM 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PST 
NC 
 
NWZA ws. emisji obligacji serii B.
SES 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.