01:29 | GMT: 23:29 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ENA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 10 września 2015 jako dnia prawa poboru, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz zmiany statutu.
KRU 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podziału (splitu) akcji i zmiany statutu.
01C 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2014 r., podziału (splitu) wszystkich akcji oraz upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
2IT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
5AH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia i podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
AAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ABK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia części straty za lata obrotowe poprzedzające rok obrotowy 2014.
ACA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ACR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
ADF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ADV 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2014.
ADS 
GPW 
 
ZWZA
AFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ALK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
ALT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
ARX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ASE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
ATA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ATR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
ASP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BRG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
wykres BGE
BGE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014, dalszego istnienia spółki i kontynuowania przez nią działalności.
BHX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki.
BEP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BIM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BLR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
BTG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
BDG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
CTC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
CBD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CIE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
CLE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
CLC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
CMC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
CMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
CRS 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok oraz zatwierdzenia sprawozdania zarządu spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A. za 2014 rok.
CRM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2014 rok.
CTG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczania zysku za 2014 rok.
CWP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
BRO 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
BRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CZT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
DFG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r. oraz korekty w zakresie warunków wypłaty dywidendy uchwały nr 10 NWZ z 17 marca 2011 roku zmienionej uchwałą nr 16 ZWZ z 8 czerwca 2011 roku.
DEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
DAM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
DEV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
DGL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014, utworzenia kapitału rezerwowego, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych.
wykres DTP
DTP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
ECL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, z wyłączeniem prawa poboru.
ECO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
EFE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EFI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokrycia straty netto w roku obrotowym 2014.
EKG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
ELT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ELZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EMM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ETR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
ERN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ESK 
NC 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 05/05/2015 ZWZ z 29 maja 2015 roku w sprawie podziału zysku w roku obrotowym 2014.
EEI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2014 r.
ESS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
EHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
ETL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
GEU 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa ExorigoUpos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
FKD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
F51 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
FER 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 r.
FIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
FIV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2014.
FLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
FOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
FOT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
FUT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
GCI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GNR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
GTP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GTR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013 oraz podziału zysku za rok 2014, utworzenia kapitału celowego i wpłacenia na rachunek spółki, podwyższenia kapitału docelowego i ustalenia warunków emisji akcji oraz ustalenia ceny minimalnej sprzedaży nieruchomości, należącej do spółki i zlokalizowanej w Grzywnie w woj. kujawsko-pomorskim.
GOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z działalności spółki za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki lub rozwiązania spółki.
GIW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H i I.
GEM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
HMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz zmiany statutu.
HFT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, obniżenia kapitału zakładowego z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii C, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, pozbawienia prawa poboru akcji nowej emisji serii D, zmiany statutu, powołania pełnomocnika spółki.
HTM 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
wykres IAP
IAP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
IDA 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji, powołania Niezależnych Członków Rady Nadzorczej, zmiany uchwały nr 9 NWZ z 12 lipca 2014 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków RN, zmian statutu oraz stanowiska akcjonariuszy Idea Bank S.A. w przedmiocie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych uchwalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
IDM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
IMG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej.
IPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
ICA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
IDT 
GPW 
 
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii H.
IDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
IGN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru.
CAR 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
INW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego.
IOD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru.
IPE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
JRH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
KPL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
KIN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
KST 
GPW 
 
NWZA ws. określenia składu liczbowego RN, powołania nowych członków RN, określenia wysokości wynagrodzenia członków RN, powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia do podpisywania, realizacji i dokonywania zmian umów z członkami RN.
LAB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E z pozbawieniem prawa poboru, ustalenia zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego, powierzenia RN zadań komitetu audytu.
LAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
LGT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
LZM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.
MBW 
GPW 
 
WZA
MCL 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych oraz określenia warunków nabywania akcji własnych przez spółkę i utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie przez spółkę akcji własnych.
MDA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2014 rok, dalszego istnienia spółki, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmian w statucie.
MDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
wykres MFO
MFO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
MGS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014, przeznaczenia kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia przedmiotu dywidendy.
MOB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MLD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
NMX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
NTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
NFP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
NCT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
NVV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
OPT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PGD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
PFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
PCV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
PCV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2014 do 31.12.2014.
PGP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
PHR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PEN 
NC 
 
ZWZA
P2B 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
PIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, zmiany siedziby spółki i zmiany nazwy spółki.
PSM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz utworzeniu celowego kapitału rezerwowego.
PLZ 
GPW 
 
ZWZA
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, konwersji akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji.
PLF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 9.950.000 szt. akcji serii G, z pozbawieniem prawa poboru oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze umorzenia akcji.
PIS 
NC 
 
ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz połączenia Polnord SA z siedzibą w Gdyni ("Spółka Przejmująca") ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane").
POZ 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.447.950 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PRM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
PRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PJP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PLE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany firmy spółki i zmiany w statucie oraz wyrażenia zgody na zaprzestanie działalności brokerskiej w zakresie produktów leasingowych.
PTW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014 oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki i upoważnienia zarządu do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych.
PYL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014.
RAF 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
REG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
RCA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2014 oraz zmiany siedziby spółki.
RUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto lub pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
RVU 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SCO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SEA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r. oraz wypłaty dywidendy.
SEK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2014 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
SFK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
SKL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2014.
wykres SPC
SPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
STP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
SHG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
SCS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
SUL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SNG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
SZR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2014.
TIG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty z lat obrotowych 2010 - 2013 z kapitału zapasowego.
TLS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TLT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
TRI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz wypłaty dywidendy.
U2K 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
UTD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
VAR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
VEL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2014 roku.
VRB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
VOT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
WAS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
WDB 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonej z zysku za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
WOD 
NC 
 
NWZA ws. zmian w statucie i przyjęcia tekstu jednolitego.
YWL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
ZST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji VI Emisji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.