12:59 | GMT: 10:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
APA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLR 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BSA 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CLS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EFE 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, H, I, J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje serii K oraz zmiany statutu.
ENP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EPI 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LKS 
NC 
 
Ostatni dzień notowań na NC 160.429 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ORG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
ORP 
NC 
 
NWZA ws. wyboru członków Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015, Przewodniczącego Rady Dyrektorów na rok finansowy 2015 oraz rewidenta spółki.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PXM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.550 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
RDL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
RDL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SMA 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
SET 
GPW 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VRB 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
WRL 
NC 
 
NWZA ws. powołania pełnomocnika do reprezentowania spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na ZWZA zwołanym na dzień 24.06.2015 r.
ALV.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.