04:49 | GMT: 02:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
OPL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
5AH 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
7FT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ACR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AVE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AFH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AGL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AGR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
AIT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ALK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres APS
APS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ATN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ATA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ATO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
B2B 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres BDF
BDF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BTX 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
BHX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BGD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BIP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BRU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału banku, ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zmian w składzie RN.
wykres BPC
BPC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres BPX
BPX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BSA 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 z prawem poboru w ramach oferty publicznej, zmiany firmy oraz siedziby spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
CAI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CRP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CLC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CMC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
CRS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
DNS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DAM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
DTR 
GPW 
 
Debiut spółka na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.500 akcji serii B i 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
ESC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EFI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EKS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMA 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ETR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EEI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ERC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ECK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GEU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres EZO
EZO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FKD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FAV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FHD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FIV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FTN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
FOR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GKP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GNR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GTP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GLG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GTF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GRN 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
GWR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MRH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HEF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HMP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HTN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HFT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HMI 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HLD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres IAI
IAI 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ICP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres IDH
IDH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IGT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IMG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ICA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IST 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IFS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku (II kwartał roku obrotowego 2015/2016).
ICM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ITL 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
INT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IOD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres IU
IUS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
JAN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
JRH 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KPI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KIN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KLN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KOM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LRK 
GPW 
 
Początek notowań spółki MIT (MIT) pod nazwą LARK (LRK), w związku ze zmianą firmy.
LGT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LYD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LUX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres M4B
M4B 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MGF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres MED
MED 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MCP 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MDN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MER 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
MRS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MGM 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MLP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MNX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MMC 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MOB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MOE 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MOM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MYS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NAN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NMX 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NTW 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NGG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NTS 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
NOV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
OPN 
GPW 
 
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
OPT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORP 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PFD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PCG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PFM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres PIK
PIK 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PPC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLI 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PIS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PPR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PMF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
P24 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PST 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
QRK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
REM 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
REV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ROT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
RUN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SAP 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SMA 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
wykres SFD
SFD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SSO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SMS 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SBE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SHD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
SP1 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SP1 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SPK 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SUL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SNG 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SZR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TOS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TXF 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TIG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TMP 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TLO 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TLS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TLV 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TME 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TLT 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TPR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
UNT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
VAR 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VED 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VDS 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WBY 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WDB 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
WHH 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku (I kw. roku obrotowego 2015/2016).
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WOD 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
WTF 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.