22:38 | GMT: 20:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
KGH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
LTS 
GPW 
 
ZWZA ws. min. pokrycia straty netto za rok 2015.
wykres PGE
PGE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
PGN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2015 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
08N 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
AGP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2015 rok.
ARH 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję oraz prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,40 zł na akcję.
ARR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
ATD 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
BAH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
BBD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
wykres BVT
BVT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
CAI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
CDL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,85 zł na akcję.
COL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 roku i przeznaczeniu środków z kapitału zapasowego.
wykres CTE
CTE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
EEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
EST 
GPW 
 
ZWZA
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
GTF 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2015, dalszego istnienia lub rozwiązania spółki.
HOR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
IDA 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania członków RN z tytułu pełnienia funkcji w Komitetach Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu.
IMP 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o na rzecz członków zarządu oraz zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów zobowiązujących do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz członków zarządu.
KZS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
MAK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.
MEG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,76 zł na akcję.
MRS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015.
MDS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MBR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 oraz emisji obligacji.
MZN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
NEM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto.
NWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i przeznaczenia kapitału zapasowego.
NTS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ORP 
NC 
 
ZWZA
PEM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,41 zł na akcję.
PFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.n. sposobu pokrycia straty za 2015 r. oraz wyrażania zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.
PLZ 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PLG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, umorzenia akcji serii B i zmniejszenia kapitału zakładowego, zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji, zmiany nazwy spólki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
PND 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
PLE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
QRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
REV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ROB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziale zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze emisji akcji serii H.
SNK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału czystego zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2015.
SEA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015r. oraz wypłaty dywidendy.
SFK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
SBE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
TMP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
ECA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. oraz dalszego istnienia spółki.
ZEP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
NKE.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2015/2016.